Artikkelipyyntö

1800-luku ja tulevaisuus. 1800-luvun tutkimuksen verkoston 10. vuosikonferenssi

1800-luvun tutkimuksen verkoston 10. vuosikonferenssi
1800-luku ja tulevaisuus
25.–27.1.2018
Helsinki
 
Pääpuhujat
• Professori Jari Eloranta, taloushistoria, Appalachian State University, USA
• Professori Nils Langer, kielentutkimus, vähemmistötutkimus ja -pedagogiikka, Flensburgin yliopisto, Saksa
• Professori Hannu Salmi, kulttuurihistoria, Turun yliopisto
• Professori Juliet Simpson, taidehistoria, Coventryn yliopisto, Iso-Britannia
 
Esitelmä- ja sessioehdotuksien määräpäivä on 8.10.2017
 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana maailmanlaajuiset poliittiset, sosiaaliset ja ekologiset
muutokset sekä digitaalisten ihmistieteiden kehitys ovat vaikuttaneet myös 1800-lukua
koskevan historiallis-yhteiskunnallisen tutkimuksen kysymyksenasetteluihin ja tarjolla oleviin
aineistoihin. Muuttoliikkeiden ja populismin nousun myötä on havahduttu kansallisista
yksikulttuurisuus- ja -kielisyysutopioista monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen, jotka
näyttävät myös 1800-luvun kieli- ja taidekentän aivan uudessa valossa.
 
Posthumanismi ja uusmaterialismi haastavat käsityksemme ihmisestä ainoana historiallisena toimijana.

Samalla laajoista aineistoista suoraan nousevat teemat ja kytkökset kyseenalaistavat tai
täydentävät tutkijoiden aiempia käsityksiä menneisyydestä. Mikrohistoriallisten, “erityisen
tyypillisyyteen” perustuvien tapaustutkimuksien rinnalle on noussut syvä, pitkä tai globaali
menneisyys ja siinä toistuvat tai yhteisöjä yhdistävät piirteet. Pääsy “suureen
lukemattomaan” (the Great Unread) – esimerkiksi unohdettuihin teksteihin – saattaa näyttää
kulttuuriset kaanonit uudessa valossa ja pakottaa pohtimaan myös niiden roolia ja
merkityksiä ennen ja nyt.
 
Haemme tällä kutsulla sekä yksittäisiä esitelmäehdotuksia että ehdotuksia kokonaisiksi
temaattisiksi sessioiksi. Esitelmät ja sessiot voivat käsitellä oheisia ja niitä sivuavia
avainsanoja ja teemoja. Ks. liittenä oleva esitelmäkutsu.
 
Esitelmä- ja sessioehdotukset jätetään sähköpostiosoitteeseen 1800.koordinaattorit[at]gmail.com DL 8.10.2017
 
Yksittäisen esitelmäehdotuksen tulee sisältää yhteys- ja affiliaatiotiedot, esitelmän otsikon sekä max. 400-sanaisen abstraktin. Hyväksytyt
abstraktit julkaistaan konferenssin www-sivuilla ohjelman valmistuttua.
 
Sessioehdotuksen (3 esitelmää ja puheenjohtaja) tulee sisältää puheenjohtajan ja kaikkien puhujien yhteys- ja affiliaatiotiedot, session
yleisotsikon ja yksittäisten esitelmien otsikot, tiiviin kuvauksen session aiheesta sekä lyhyet abstraktit (max. 150 sanaa /
abstrakti) kustakin esitelmästä. Hyväksytyt sessiokuvaukset julkaistaan konferenssin www-sivuilla ohjelman valmistuttua.
Kerro ehdotuksessasi lisäksi, voiko session / esitelmän pitää tarvittaessa myös englanniksi!
 
Hyväksymisilmoitukset lähetetään marraskuun alkupuolella.
 
Konferenssimaksu 20 € / henkilö (opiskelijat 15 €).
 
 
Konferenssitoimikunta:
FT, toimituspäällikkö Kirsi Keravuori (SKS)
Dosentti Anna Kuismin (Helsingin yliopisto)
Dosentti Kati Launis (Turun yliopisto)
Dosentti, lehtori Maarit Leskelä-Kärki (Turun yliopisto)
Professori Taru Nordlund (Helsingin yliopisto)
Professori Jari Ojala (Jyväskylän yliopisto)
FT Ilona Pikkanen (Tampereen yliopisto ja SKS)
MuT, FM Saijaleena Rantanen (Taideyliopisto)
Professori Hannu Salmi (Turun yliopisto)
FM Hanna-Reetta Schreck (Teatterin tiedotuskeskus