Työpaikkailmoitus

Amanuenssi Joensuun museoihin

Joensuu on yli 76 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki. Joensuun museot, Pohjois-Karjalan museo ja Joensuun taidemuseo, ovat kulttuuriperintöä laajalaisesti tarkasteleva kulttuuriympäristöviranomainen ja yksi tulevista alueellisista vastuumuseoista. Museot tarjoavat mielenkiintoisen työympäristön keskellä Joensuun kaupunkia.

Pohjois-Karjalan museoon perustetaan kulttuuriympäristötiimi, johon palkataan jo työsuhteessa olevan maakuntamuseo-amanuenssin lisäksi arkeologi ja rakennettuun kulttuuriympäristöön erikoistunut asiantuntija.

AMANUENSSI / RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntija vastaa rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Tehtäviin kuuluu kaavoitukseen, maankäyttöön, kulttuuriympäristönhoitoon ja – suojeluun liittyvät asiantuntijatehtävät ja lausuntojen valmistelu. Eduksi katsotaan korjausrakentamisen asiantuntijuus. Työnkuvaan kuuluu myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys rakennettuun kulttuuriympäristöön, sen vaalimisen periaatteisiin ja käytöntöihin sekä rakennusperintöä koskevaan lainsäädäntöön. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää alan työkokemusta, paineensietokykyä, neuvottelutaitoja sekä kykyä toimia tiimissä ja verkostoissa. Alan tietojärjestelmien tuntemus katsotaan eduksi. Suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito on välttämätön sekä muu laaja kielitaito katsotaan eduksi. Lisäksi eduksi katsotaan jokin museoaine tutkinnon sivuaineena, esim. kulttuurihistoria, kansatiede, taidehistoria tai museologia. Arvostamme pohjoiskarjalaisen kulttuuriperinnön tuntemusta ja kokemusta yleisötyöstä. Ajokortti on tehtävässä välttämätön.

Tehtävä täytetään, mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Joensuun museoille alueellisen vastuumuseon aseman.

Palkkaus kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan, tehtäväkohtainen palkka on 2 682,54 euroa kuukaudessa.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtävään valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus.

Tehtävä täytetään 02.01.2020. Työpaikkamme ovat savuttomia.

Hakuaika molempiin tehtäviin päättyy maanantaina 4.11.2019 klo 15.00. Haastattelun ajankohta on torstai 14.11.2019.

Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.joensuu.fi/rekrytointi, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake.

Lisätietoja tehtävistä antaa virka-aikana museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen puh. 050 405 9079, sähköposti: