Työpaikkailmoitus

Amanuenssi Keski-Suomen museon kulttuuriympäristötiimiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Keski-Suomen alueen vastuumuseotehtäviä hoitavat Jyväskylän kaupungin museopalveluihin kuuluvat Keski-Suomen museo ja Jyväskylän taidemuseo. Keski-Suomen museo toimii museolain mukaisesti kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana, joka antaa lausuntoja, osallistuu asiantuntijana viranomaisneuvotteluihin ja antaa neuvontaa, sekä kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista, toimialansa yhteistyötä sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta.

Amanuenssin (rakennustutkijan) toimenkuvaan kuuluu rakennetun kulttuuriympäristön inventointeihin, dokumentointeihin ja selvityksiin, Kioski-inventointitietokannan ylläpitoon sekä viranomaistyöhön ja neuvontaan liittyviä tehtäviä koko Keski-Suomen alueella. Osallistuminen museon projektien käytännön toteutukseen sekä opiskelijoiden ja harjoittelijoiden ohjaukseen kuuluvat myös tehtäväkuvaan.

Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, jossa kulttuuriympäristötyöhön soveltuva aineyhdistelmä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta kulttuuriympäristöön liittyvistä asiantuntijatehtävistä ja museotyöstä sekä alan lainsäädännön tuntemusta. Edellytämme myös vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, hyvää tietoteknistä osaamista, kykyä kenttätöihin sekä B-ajokorttia. Arvostamme joustavuutta, sujuvaa englannin kielen taitoa ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Hakuaika on 27.8.-9.9.2020. Huomioithan, että haku päättyy 9.9. klo 14.00. Tehtävä alkaa 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävässä aloittamista.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja voi kysyä Museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilaiselta, puh. 014 266 4348,

Lisätietoja ja haku: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/amanuenssi-jyv-54-799-20/