Työpaikkailmoitus

Amanuenssi, Lapin maakuntamuseo

Lapin maakuntamuseo hakee maakunnallisesta työstä vastaavaa amanuenssia.
 
Amanuenssi (maakuntatyö), Rovaniemen kaupunki, vapaa-ajan palvelut, Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut / vapaa-ajanpalvelut julistaa haettavaksi Lapin maakuntamuseon maakunnallisesta työstä vastaavan amanuenssin vakinaisen toimen, joka voidaan täyttää 01.06.2015 lähtien tai sopimuksen mukaan.

Lapin maakuntamuseo on Rovaniemen kaupungin omistama maakunnallinen keskusmuseo, joka sijaitsee Arktikum-talossa. Museon kokoelmat koostuvat pääasiassa kulttuurihistoriallisista ja luonnontieteellisistä kokoelmista. Maakunnallisesta työstä vastaavan amanuenssin työnä on erityisesti Peräpohjolan ja Lapin kulttuuriperinnön säilymisen ja tallentamisen edistäminen, tutkiminen ja aihealueesta tiedottaminen. Työn perustana ovat Museoasetuksen määräykset maakuntamuseon tehtävistä. Lisäksi tehtäviin kuuluu alan opetus- ja neuvontatyö, yhteistyö tutkijoiden, harrastajien ja viranomaisten sekä paikallismuseoiden toimijoiden kanssa, toimialan asiantuntijatehtävät sekä osallistuminen museon julkaisu- ja näyttelytyöhön.
Amanuenssin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, jonka pääaine on kansatiede, kulttuuriantropologia tai muu vastaava kulttuuritutkimuksen ala. Lisäksi vaaditaan museologian opintoja.  Alan tutkimus- ja julkaisutoiminta, museoalan työkokemus, perehtyminen rakennustutkimus- ja kulttuuriympäristöasioihin, Suomen historian opinnot, ajokortti ja monipuolinen kielitaito luetaan eduksi.
Hakemukseen, joita ei palauteta, tulee liittää ansioluettelo ja keskeiset todistusjäljennökset.
Toimi täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Yhteystiedot     Maakuntamuseonjohtaja Hannu Kotivuori, 040 573 1951,

Työpaikan osoite                    Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi
Palkkaus         Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan
Työkokemus    yli 2 vuotta
Työ alkaa        01.06.2015 tai sopimuksen mukaan
Työaika           kokopäivätyö
Työn kesto      yli 12 kuukautta, vakinainen
Haku päättyy   30.04.2015
Jätä hakemus                        Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry 30.04.2015 mennessä.