Työpaikkailmoitus

Amanuenssi Lappeenrannan museoihin

Tule töihin meille. Lappeenranta on vireä 72 000 asukkaan yliopistokaupunki ja kasvukeskus hyvien liikenneyhteyksien varrella kauniin Saimaan rannalla.

Museot tarjoavat mielenkiintoisen työympäristön historiallisessa Linnoituksessa. Museo on kulttuuriperintöä laajalaisesti tarkasteleva kulttuuriympäristöviranomainen ja yksi tulevista alueellisista vastuumuseoista. Museot tekevät monialaista yhteistyötä sekä tarjoavat monipuolisen ja osaavan työyhteisön, jossa voit näyttää taitosi ja oppia uutta.

Museoon perustetaan kulttuuriympäristötiimi, johon palkataan jo työsuhteessa olevat rakennustutkijan lisäksi arkeologi ja rakennustutkimukseen sekä korjausrakentamiseen erikoistunut asiantuntija.

Amanuenssi: rakennetun kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen asiantuntija

Rakennetun kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen asiantuntija vastaa rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Tehtäviin kuuluu kaavoitukseen, maankäyttöön, kulttuuriympäristönhoitoon ja – suojeluun liittyvät asiantuntijatehtävät, lausuntojen valmistelu, korjausneuvonta sekä tietopalvelu yhdessä toisen rakennustutkijan kanssa. Rakennustutkija palvelee rakennusten tutkimukseen, käyttöön ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä sekä osallistuu valvonta- ja neuvontatyöhön korjaustöiden ja avustusten myöntämisen yhteydessä. Työnkuvaan kuuluu myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys rakennettuun kulttuuriympäristöön, sen vaalimisen periaatteisiin ja käytöntöihin sekä rakennusperintöä koskevaan lainsäädäntöön. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää alan työkokemusta, paineensietokykyä, kieli- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä toimia tiimissä ja verkostoissa. Alan tietojärjestelmien tuntemus katsotaan eduksi. Arvostamme eteläkarjalaisen kulttuuriperinnön tuntemusta ja kokemusta yleisötyöstä. Ajokortti on tehtävässä välttämätön.

Toimi täytetään viimeistään 1.1.2020 mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Lappeenrannan museoille alueellisen vastuumuseon aseman ja rahoituksen.

Toimi on kokopäiväinen ja vakinainen. Koeaika on 4 kuukautta. Toimeen valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Hakeminen tehtäviin tapahtuu Kuntarekryn kautta: www.kuntarekry.fi
Amanuenssi: työavain 250434

Haku päättyy 4.10.2019 klo 15.00.

Lisätietoja: Leena Räty, vs. museonjohtaja, puh. 040 526 4120,