Työpaikkailmoitus

Amanuenssi, Turun museokeskus

Avoin työpaikka Turun museokeskuksessa

Amanuenssi
Kokoelmat ja kulttuuri

Amanuenssin tehtävänä on kulttuurihistoriallisen kokoelman hallintaan, tutkimukseen ja asiakaspalveluun liittyvät tehtävät. Lisäksi tehtävänä on edistää kokoelman monikanavaista saavutettavuutta ja vuorovaikutuksellista kokoelmatyötä sekä osallistua kokoelmatyön kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu myös monipuolista asiakas- ja tietopalvelua. Amanuenssi osallistuu myös museon yleisötyöhön ja julkaisutoimintaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Korkeakoulututkinnon tulee sisältää museoalan oppiaineita sekä arvosana museologiasta. Hakijalta edellytetään työkokemusta museoalalta, erityisesti kokoelmatyöstä, ja hyvää suomen kielen taitoa. Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Yhteisissä projekteissa, työryhmissä ja asiantuntijatehtävissä työskentely edellyttää myös toimivia vuorovaikutustaitoja ja hyvää yhteistyökykyä.

Eduksi luetaan kyky tulla hyvin toimeen moninaisten yhteistyökumppaneiden, nopeasti muuttuvien projektien ja erilaisten prosessien kanssa. Perehtyneisyys aineelliseen kulttuuriperintöön, ruotsin kielen taito ja muu kielitaito luetaan eduksi.

Lisätiedot https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/amanuenssi-tku00-44-90-19/?r=23