Työpaikkailmoitus

Amanuenssi, valokuva-arkisto

Amanuenssi, valokuva-arkisto

Suomen Metsämuseo Lusto on Punkaharjun kansallismaisemassa tukikohtaansa pitävä valtakunnallinen metsäkulttuurin vastuumuseo, joka vahvistaa suhteita metsään ja lisää metsäkulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa. Luston tavoitteena on olla metsäkulttuurin ja -kulttuuriperinnön paras asiantuntija, monipuolisen ja luotettavan metsätiedon välittäjä sekä hyvin tunnettu matkailukohde Suomessa.

Vuodesta 1994 toimineen Luston taustaorganisaatio on Suomen Metsämuseosäätiö sr, jonka perustivat vuonna 1988 metsäalan keskeisimmät organisaatiot.

Luston toiminnan ytimessä ovat metsähistoria, metsäkulttuuri ja metsäsuhteet. Ne näkyvät Luston monipuolisissa ja moniulotteisissa näyttelyissä ja tapahtumissa, joihin tutustuu vuosittain n. 40 000 vierailijaa, aktiivisessa kokoelmatyössä ja laajoissa museokokoelmissa sekä Luston verkostomaisessa asiantuntijatyöskentelyssä. Lusto on mukana tärkeimmissä metsäkulttuurin, metsä-, museo- ja matkailualan sekä tutkimus- ja koulutussektorin yhteistyöverkostoissa.

Arvomme ovat aitous, rohkeus ja kestävyys.

Osana museokonseptimme uudelleenmuotoilua olemme aloittamassa laajaa ja merkittävää ydinnäyttelyuudistusta, joka toteutetaan vuosina 2020–2023.

Lusto – Suomen Metsämuseo hakee metsäkulttuurista, valokuvakokoelmista ja sisällöntuottamisesta innostunutta amanuenssia toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.

Amanuenssi työskentelee Metsäkulttuuripalveluiden vastuualueessa, johon kuuluvat Luston museokokoelmat, asiantuntijapalvelut ja sisällöntuotanto. Amanuenssi vastaa Luston valokuva-arkistosta, sen tallennustoiminnasta ja kuvapalvelusta sekä osallistuu sisällöntuotantoon. Amanuenssi toimii myös Kantapuu-konsortion yhteyshenkilönä ja kokoelmahallintajärjestelmän pääkäyttäjänä.

Edellytämme, että sinulla on museoalalle soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, museologian opintoja tai vahvaa museotyökokemusta, valokuvakokoelmien tuntemusta, taitoja ja kiinnostusta sisällöntuottamiseen, tutkimukseen ja kirjalliseen ilmaisuun sekä hyvä suomen ja englannin kielen taito. Arvostamme oma-aloitteista ja kehittämishakuista työotetta, järjestelmällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötaitoja.

Työsuhde on vakituinen. Paikka täytetään 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Noudatamme museoiden työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen sekä ansioluettelo osoitetaan kehittämisjohtaja Leena Paaskoskelle sähköpostitse osoitteeseen leena.paaskoski (at) lusto.fi. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 18.2.2020 klo 16 mennessä.

Lisätietoja: Leena Paaskoski p. 050 3669552, leena.paaskoski (at) lusto.fi.