Koulutusta

Antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssi Suomen Rooman-instituutissa

Antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssi Suomen Rooman-instituutissa 7.9.–4.10.2020

Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä säätiö Institutum Romanum Finlandiae järjestää 7.9.–4.10.2020 antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssin Villa Lantessa Roomassa. Kurssin vetäjinä toimivat Suomen Rooman-instituutin johtaja, prof. Arja Karivieri ja instituutin tutkijalehtori FT Elina Pyy.

Kurssin aikana perehdytään Rooman historiaan, kaupungin ja sen lähialueen kehitykseen ja sen muistomerkkeihin, tutkimuksen lähteisiin ja metodeihin sekä niin menneeseen kuin nykyiseenkin aineelliseen kulttuuriin. Kurssi vastaa kymmenen opintopisteen laajuista yliopistollista opintosuoritusta. Sen korvaavuus on varmistettava omasta yliopistosta. Opiskelijoille jaetaan kurssin lopuksi kirjallinen kurssitodistus.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita etenkin antiikista ja sen jälkivaikutuksesta keskiajalla ja myöhemmin ja suorittavat aineopintoja jossakin seuraavista aineista: arkeologia, historia, klassillinen filologia (tai vastaava) ja taidehistoria. Kurssille valitut saavat stipendin (€ 850) ja ilmaisen majoituksen Villa Lantessa.

Hakuaika kurssille on 2.-31.3.2020. Kurssille haetaan lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/8A568CF5D4FA1C5D

On tärkeää perustella tiiviisti, miksi haluaa kurssille ja mikä merkitys juuri Roomassa opiskelulla on omalle opinto- ja tutkimussuuntautumiselle. Hakemuksen liitteenä toimitetaan tuore opintorekisteriote.

Mahdolliset suositukset voi opiskelija pyytää toimitettavaksi sähköpostitse suoraan säätiön asiamiehelle.

Lisätietoja: säätiön asiamies Eeva Talvitie (asiamies[at]irfrome.org).