Työpaikkailmoitus

Apulaisasiamiehen toimi Säätiössä Institutum Romanum Finlandiae

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi apulaisasiamiehen määräaikaisen toimen. Toimi täytetään ajalle 1.1.2015–31.12.2017.

Apulaisasiamiehen tehtävänä on avustaa säätiön asiamiestä säätiön ja Suomen Rooman-instituutin hallintoon kuuluvien asioiden hoidossa Suomessa. Säätiön toimipaikka on Helsinki. Tehtäviin kuuluu erilaisten toimistotöiden lisäksi tiedottaminen (mm. verkkosivujen sekä Facebook-sivujen päivitys), kurssien ja stipendien hauista tiedottamien sekä hakemusten kerääminen, hallituksen ja valtuuskunnan kokousten valmistelu sekä Suomessa järjestettävien yleisötilaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen. Tarvittaessa apulaisasiamies toimii asiamiehen sijaisena. Toimi on osa-aikainen ja työaika määräytyy työtehtävien mukaan, keskimäärin 4 työpäivää kuukaudessa. Työajoista voidaan sopia joustavasti.

Hakijalta edellytetään vähintään alempaa korkeakoulututkintoa jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla, joihin kuuluvat arkeologia, historia, klassillinen filologia ja taiteen tutkimus. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä MS Office -ohjelmistojen hallintaa. Kokemus verkkoviestinnästä sekä yleisötilaisuuksien järjestämisestä ovat eduksi. Hyvät yhteistyötaidot sekä toimintaympäristön ja instituutin toiminnan tuntemus ovat myös hyödyllisiä.

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae ylläpitää ja kehittää Suomen Rooman-instituuttia, joka on Suomen vanhin ulkomailla toimiva tiedeinstituutti. Instituutin tehtävänä on tehdä tutkimusta ja antaa opetusta keskeisillä aloillaan sekä edistää ja tukea suomalaisten yliopistojen ja yksittäisten tutkijoiden tekemää Roomaan ja Italiaan liittyvää tutkimusta. Tieteen lisäksi instituutti edistää myös suomalaisen taiteen tuntemusta Italiassa. Työ antaa näköalan paitsi Rooman-instituutin toimintaan myös yleisemmin instituuttien säätiöiden ja tutkimuksen hallintoon.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 3.10.2014 klo 16 mennessä säätiön asiamiehelle, FT Eeva-Maria Viitaselle (asiamies[at]irfrome.org) sähköisessä muodossa. Asiamies vastaa myös mahdollisiin tiedusteluihin.

Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista www.irfrome.org.