Työpaikkailmoitus

Apulaisintendentti Turun museokeskukseen

Tehtävään kuuluu julkisten taidehankkeiden edistäminen ja organisoiminen sekä tähän liittyvä projektinjohtotyö Turun kaupungissa. Apulaisintendentti hoitaa myös Varsinais-Suomen taiteen vastuumuseotoimintaa. Lisäksi hän toimii julkisen taiteen ja taidekokoelmien asiantuntijana Varsinais-Suomen alueella ja kehittää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin palveluita.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Julkisten taidehankkeiden organisointi ja toiminnan kehittäminen edellyttää hyvää toimintakentän tuntemusta, organisointikykyä ja projektinhallintataitoa. Alueellisen taidemuseotyön menestyksekäs hoitaminen edellyttää perehtymistä Varsinais-Suomen taidekenttään ja alueen erityispiirteisiin. Tehtävien hoitamisen kannalta ajokortti on välttämätön.

Eduksi luetaan kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyö-, neuvottelu- ja viestintätaitoja. Ruotsin kielen taito luetaan eduksi.

Lisätietoja antaa Maarit Talamo-Kemiläinen, soittoaika 11.-17.9. klo 13-15 ja 23.-24.9. klo 13-15.