Työpaikkailmoitus

Apulaisprofessori (tenure track) kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historia

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella on haettavana apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historia, 1.8.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen viiden vuoden määräajaksi.

Apulaisprofessorin tehtävän ala on historia, tarkemmin määriteltynä kriisit ja yhteiskunnan muutos. Tehtävä kohdistuu suomalaisen ja pohjoismaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin historiantutkimukseen. 

Hakijan odotetaan vahvistavan Jyväskylän yliopiston profiloitumista ja nousevaa alaa ”monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutoksen tutkimus” sekä historian ja etnologian laitoksen tutkimusprofiilia.

Hakijalla tulee olla vahvoja aikaisempia näyttöjä kriisien ja yhteiskunnallisten muutosten tutkimuksesta sekä kokemusta suomalaisen ja/tai pohjoismaisen ja eurooppalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin tutkimuksesta.

Apulaisprofessorin tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi (tenure track). Tarkoituksena on, että määräaikaisen tehtävän aikana apulaisprofessorina toimiva ansioituu professorin tehtävään. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen.

Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä.