Apuraha

Apurahaa humanistisen tutkimuksen tohtorinopintoihin Eino Jutikkalan rahastosta

SUOMALAINEN TIEDEAKATEMIA
julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta apurahoja humanistisen tutkimuksen tohtoriopintoihin.

Hakualoina vuonna 2020 ovat:

– arkeologia
– historia
– oikeustieteet
– yhteiskuntatieteet

Hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Tuolloin hakea voi, kun jokin hakualoista on tutkimuksen keskeinen ala.

Apuraha tohtoriopintoihin (25.000 € / vuosi) on alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille mahdollistamaan ansiotyöstä vapaa työskentely. Apurahan saamisen edellytyksenä on jatkokoulutuspaikka. Apuraha voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi sillä ehdolla, että tutkimus edistyy. Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta sekä tutkimustyötä ulkomailla.

Aiemmissa hauissa korkeintaan kolmeksi vuodeksi apurahan saaneiden tulee hakea jatkoa apurahaan vuosittain hakuvuoden hakualoista riippumatta.

Hakemukseen voidaan liittää myös matka-apurahahakemus väitöskirjan aineistonkeruuseen liittyviin välittömiin kustannuksiin. Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Yleisiä hakuehtoja

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään maanantaina 1.6.2020 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmaturvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja saa osoitteesta www.mela.fi.

—–

Eino Jutikkalan rahasto on muuttanut hakukäytäntöään vuodesta 2019 lähtien siten, että hakualat on jaettu kahdelle vuodelle: joka toinen vuosi ovat vuorossa arkeologia, historia, oikeustieteet ja yhteiskuntatieteet ja joka toinen vuosi estetiikka ja taiteidentutkimus, fennougristiikka, filosofia, kasvatustiede, kielitieteet, psykologia, teologia ja uskontotiede.

Lisätietoa

 

Apurahailmoitus Suomalaisen Tiedeakatemian sivuilla:

https://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/haettavat-apurahat/jutikkalan-rahasto.html

 

Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta:

Nina Rapelo, hallintosihteeri

+358 50 4620 889

TUTUSTU MYÖS MUIHIN SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN AVOIMIIN APURAHAHAKUIHIN

– Emil Öhmannin Säätiön apurahat saksan kielen, kääntämisen ja saksankielisen kirjallisuuden tutkimukseen

– Instituutti-apuraha lyhytaikaiseen tutkimustyöskentelyyn Suomen Saksan-instituuttiin Berliiniin

– Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön apurahat oikeusfilosofiseen, oikeussosiologiseen ja oikeushistorialliseen tutkimukseen