Tutkimuspyyntö

Apurahoja kirjan, kirjataiteen ja bibliofilian tutkimukseen

KALEVI KUITUSEN SÄÄTIÖ sr

apurahahaku 15.10.-15.11.2017

Kalevi Kuitusen säätiö edistää kirjan ja kirjataiteen kehityksen tuntemusta ja
tutkimusta sekä kiinnostusta bibliofiliaan. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja
henkilöille, jotka harjoittavat tutkimusta säätiön tarkoitusta tukevilla aloilla.
Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, ansioluettelo sekä
selvitys hankkeen muusta rahoituksesta. Mahdollisia suosittelijoita pyydetään
lähettämään suosituksensa suoraan säätiölle.

Hakemus on postitettava viimeistään 15.11.2017 osoitteella:
Kalevi Kuitusen säätiö
c/o Cecil Hagelstam
Fredrikinkatu 35
00120 Helsinki

Tarvittaessa lisätietoja antaa säätiön puheenjohtaja Cecil Hagelstam,
puh. 0400-405547, sähköposti: