Tutkimuspyyntö

Apurahoja yliopistollisten kurssien järjestämiseen Suomen Rooman-instituutissa

Apurahoja yliopistollisten kurssien järjestämiseen Suomen Rooman-instituutissa
Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi matka-apurahoja, jotka on tarkoitettu suomalaisten yliopistojen järjestämille kursseille Suomen Rooman-instituutissa. Apurahalla voidaan kattaa kurssin osallistujien matkakustannuksia ja asumiskustannuksia Suomen Rooman-instituutissa. Apurahaa ei voi käyttää kurssin opettajien palkkioihin tai päivärahoihin.

Apurahat on tarkoitettu kursseille, jotka järjestetään vuosina 2017–2018. Avustusta ei voida myöntää kurssille, joka on päättynyt ennen hakuajan umpeutumista.

Etusijalla ovat oppiaineet ja koulutusohjelmat, jotka edustavat instituutin painopistealoja: arkeologia, historiatieteet, klassilliset kielet ja taiteiden tutkimus. Valinnassa painotetaan myös kurssisuunnitelman opetuksellista ja tieteellistä laatua.

Hakijoita pyydetään toimittamaan hakemukset säätiön asiamiehelle Reima Välimäelle (asiamies[at]irfrome.org) sähköpostitse 30.9.2017 klo 16 mennessä. Hakemuksen tulee sisältää kurssiohjelma, kurssin rahoitussuunnitelma ja tieto siitä, että kurssi on hyväksytty järjestettäväksi instituutissa.

Apurahat on mahdollistanut yksityisistä lahjoituksista perustettu Villa Lanten Sivistysrahasto. Rahaston tuotoilla edistetään länsimaisen, erityisesti roomalaisen kulttuuriperinnön tuntemusta suomalaisten keskuudessa.

Parhain terveisin,

Laura Nissin


FT Laura Nissin
Apulaisasiamies
Säätiö Institutum Romanum Finlandiae
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki