Työpaikkailmoitus

Arkeologi Lahden museoihin

Lahden kaupunginmuseo on yksi tulevista alueellisista vastuumuseoista. Museossa on vahva ja pitkä perinne kulttuuriympäristön viranomaistehtävien hoidosta ja nyt täydennämme joukkoamme uudella työtehtävällä. Arkeologi tulee työskentelemään osana laaja-alaista asiantuntijajoukkoa museon Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikössä, johon tulee kuulumaan myös kaksi rakennustutkijaa, maakuntamuseotutkija, korjausrakentamisen asiantuntija sekä aluetaidemuseotutkija.

Arkeologin tehtäviin kuuluu viranomaistyönä maankäytön ja kaavoituksen suunnitteluhankkeiden arviointi, lausuntojen valmistelu, arkeologiset tarkastukset ja maastokäynnit sekä muut arkeologisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön hoitoon ja suojeluun liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät sekä rekisterien ylläpito. Arkeologi vastaa myös museon omasta arkeologisesta tutkimuksesta.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena arkeologia sekä riittävä perehtyminen arkeologiseen tutkimukseen ja museotyöhön. Eduksi luetaan tutkijakoulutus sekä muu laaja-alainen koulutus, erityisesti pedagoginen koulutus/työkokemus. Tehtävä täytetään, mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Lahden kaupunginmuseolle alueellisen vastuumuseon aseman. Tarkempi kuvaus Kuntarekry-sivulla.

Lisätietoja Hannu Takala 050 559 4158,