Työpaikkailmoitus

Arkeologi Lapin maakuntamuseoon Rovaniemelle

Rovaniemellä toimiva Lapin maakuntamuseo hakee arkeologia toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lapin maakuntamuseo on Rovaniemen kaupungin omistama alueellinen vastuumuseo, joka toimii Arktikum-talossa.

Arkeologin tehtävänä on vastata museon toimialueen arkeologisen kulttuuriympäristön ja -perinnönasiantuntija- ja viranomaistehtävistä, pois lukien Saamelaismuseo Siidan toimialue.

Tehtäviin kuuluu arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua koskevien lausuntojen valmistelu, arkeologinen neuvonta ja tietopalvelu, selvitysten laatiminen ja osallistuminen viranomaisneuvotteluihin. Tehtävään sisältyy mm. muinaisjäännösrekisterin ylläpitoa, tutkimustoimia, maastotarkastuksia, osallistumista koulutuksiin ja sidosryhmätyöhön. Työhön voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä. Työ alkaa 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävänkelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena arkeologia. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää arkeologista työkokemusta ja riittävää perehtyneisyyttä alan tutkimukseen sekä lainsäädäntöön. Monipuolinen kielitaito, museologian opinnot ja tietojärjestelmien tuntemus, alueen historian tunteminen, yhteistyötaidot ja kyky itsenäiseen työskentelyyn katsotaan eduksi. Ajokortti on työssä välttämätön.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Koeaika kuusi (6) kuukautta. Toimeen valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Jos sinulla ei ole mahdollista tehdä sähköistä hakemusta, voit toimittaa hakemuksen osoitteella: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Koskikatu 27, 3.krs, 96100 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 6.1.2020, hakemusten tulee olla perillä klo 15.00 mennessä. Pyydämme huomioimaan, että myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.