Työpaikkailmoitus

Arkeologi Lappeenrannan museoihin

Tule töihin meille. Lappeenranta on vireä 72 000 asukkaan yliopistokaupunki ja kasvukeskus hyvien liikenneyhteyksien varrella kauniin Saimaan rannalla.

Museot tarjoavat mielenkiintoisen työympäristön historiallisessa Linnoituksessa. Museo on kulttuuriperintöä laajalaisesti tarkasteleva kulttuuriympäristöviranomainen ja yksi tulevista alueellisista vastuumuseoista. Museot tekevät monialaista yhteistyötä sekä tarjoavat monipuolisen ja osaavan työyhteisön, jossa voit näyttää taitosi ja oppia uutta.

Museoon perustetaan kulttuuriympäristötiimi, johon palkataan jo työsuhteessa olevat rakennustutkijan lisäksi arkeologi ja rakennustutkimukseen sekä korjausrakentamiseen erikoistunut asiantuntija.

Arkeologi

Arkeologin tehtäviin kuuluu viranomaistyönä maankäytön suunnitteluhankkeiden arviointi yhdessä tiimin muiden asiantuntijoiden kanssa, lausuntojen valmistelu, arkeologiset maastokäynnit ja valvonnat, rekisterien ylläpito sekä kulttuuriperinnön- ja kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä asiantuntija- ja viranomaistehtävät. Työnkuvaan kuuluu myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena arkeologia, ja riittävä perehtyneisyys ja kokemus arkeologisesta tutkimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä arkeologiseen perintöön, sen hoitoon ja suojeluun sekä hyviä neuvottelutaitoja ja kykyä toimia tiimissä. Suomenkielen kirjallinen ja suullinen taito sekä englanninkielen taito ovat välttämättömiä. Paikkatieto-osaaminen ja alan tietojärjestelmien tuntemus katsotaan eduksi. Lisäksi eduksi katsotaan jokin museoaine tutkinnon sivuaineena, esim. kulttuurihistoria, kansatiede, taidehistoria tai museologia, sekä muuhun kulttuuriympäristöön, kuten rakennusperintöön liittyvän työn tuntemus ja kokemus yleisötyöstä. Työtehtävien hoitaminen edellyttää ajokorttia.

Toimi täytetään viimeistään 1.1.2020 mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Lappeenrannan museoille alueellisen vastuumuseon aseman ja rahoituksen.

Toimi on kokopäiväinen ja vakinainen. Koeaika on 4 kuukautta. Toimeen valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Hakeminen tehtäviin tapahtuu Kuntarekryn kautta: www.kuntarekry.fi
Arkeologi: työavain 250441

Haku päättyy 4.10.2019 klo 15.00.

Lisätietoja: Leena Räty, vs. museonjohtaja, puh. 040 526 4120,