Työpaikkailmoitus

Arkeologi – Museo ja tiedekeskus Luuppi

Museo- ja tiedekeskus Luupissa on haettavana ARKEOLOGIN virka. Tehtävä täytetään 2.1.2020 alkaen mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Museo- ja tiedekeskus Luupille alueellisen vastuumuseon aseman ja rahoituksen. Tehtävä täytetään aluksi kolmeksi vuodeksi (2.1.2020-31.12.2022), ja työsuhdetta jatketaan, mikäli vastuumuseoasema ja rahoitus jatkuu vuoden 2022 jälkeen.

Arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena toimivan arkeologin tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnitteluhankkeiden arviointi, lausuntojen valmistelu, viranomaisneuvotteluihin osallistuminen, maastokäynnit, rekisterien ylläpito sekä muut arkeologisen kulttuuriperinnön suojeluun ja hoitoon liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät. Työnkuvaan voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, jossa pääaineena arkeologia. Lisäksi edellytetään riittävää perehtyneisyyttä arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä sen suojeluun ja hoitoon. Tehtävässä edellytetään myös hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, hyviä neuvottelutaitoja ja kykyä toimia ryhmässä sekä ajokorttia.

Eduksi luetaan paikkatieto-osaaminen ja alan tietojärjestelmien tuntemus sekä kenttäkokemus ja kokemus yleisötyöstä. Myös muu kielitaito sekä jokin museoaine (museologia, historia, kansatiede, kulttuurihistoria, taidehistoria) tutkinnon sivuaineena katsotaan eduksi.

Koeaika on kuusi kuukautta. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työn aloittamista.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/10732/2019. Hakemukset on toimitettava 11.11.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:

www.ouka.fi