Työpaikkailmoitus

Arkeologi Porvoon museoon

Arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena toimivan arkeologin tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnitteluhankkeiden arviointi, lausuntojen valmistelu, viranomaisneuvotteluihin osallistuminen, maastokäynnit, rekisterien ylläpito sekä muut arkeologisen kulttuuriperinnön suojeluun ja hoitoon liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät. Työnkuvaan voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, jossa pääaineena arkeologia. Lisäksi edellytetään riittävää perehtyneisyyttä arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä sen suojeluun ja hoitoon. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielien taitoa ja mielellään myös ruotsinkielen taitoja, hyviä neuvottelutaitoja ja kykyä toimia ryhmässä.

Monipuolinen kielitaito ja muut museoaineet katsotaan hakijalle eduksi kuten myös vastuualueen maantieteellinen tuntemus ja kenttäkokemus. Ajokorttikin on hyödyksi.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaan. Haastattelut pidetään viikko 48 ja tehtävä täytetään 2.1.2020.

Lisätietoja antaa rakennustutkija Kirsi Toivonen.

Hakemukset lähetetään 24.11. mennessä museonjohtaja Marina Catanille, .