Työpaikkailmoitus

Arkeologi Vantaan kaupunginmuseoon

ARKEOLOGI VANTAAN KAUPUNGINMUSEOON
 
Vantaan kaupunginmuseoon haetaan arkeologia vakinaiseen virkaan. Arkeologi vastaa Vantaan esihistoriallisen ja historiallisen arkeologisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön tutkimuksesta, inventoinnista, dokumentoinnista ja luetteloinnista. Lisäksi arkeologin tehtäviin kuuluu viranomais- ja asiantuntijatoiminta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Osana museossa tehtävää työtä arkeologi osallistuu erilaisiin asukas- ja kotiseutu- ja näyttelyprojekteihin. Työhön kuuluu arkeologisen tietokannan täydentäminen ja sen kehittäminen.
 
Tehtävässä vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena arkeologia. Hakijoilta edellytetään hyviä projektinhallintataitoja ja vähintään kolmen vuoden kokemusta arkeologin työstä. Luemme eduksi Vantaan alueen esihistorian ja keskiajan tuntemuksen, hyvän kirjallisen ja suullisen suomen, ruotsin sekä englannin kielen taidon, hyvät vuorovaikutustaidot, kokemuksen julkaisutoiminnasta sekä kokemuksen arkeologisista tietokannoista ja niiden kehittämisestä.
 
Työ voidaan aloittaa 4.5.2015 tai sopimuksen mukaan.
 
Lisätietoja: museonjohtaja Leena Hiltula 040 846 7814.
Sopimusala: Yleinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Kokopäivätyö
Hakuaika päättyy 22.4.2015
Työavain: 3-212-15
Huomioimme vain Vantaan rekrytointijärjestelmän kautta tulleet hakemukset. (www.tyonhaku.vantaa.fi)
 
 
Tiedon välitti:
 
A n n a m a r i  J u v o n e n – E s k o l a
Intendentti