Työpaikkailmoitus

Arkeologian ma.professori

Arkeologian ma.professori
Arkeologian ma. professori (1.2.2017 – 31.12.2017)

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on haettavana arkeologian professorin määräaikainen tehtävä. Määräaikaisuuden peruste on avoimen tehtävän hoito sen täyttöprosessin ajan. Tehtävä täytetään ajaksi 1.2.2017 – 31.12.2017.

Tehtävä sijoittuu historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkeologian oppiaineeseen. Arkeologian oppiaineessa on lisäksi yliopistonlehtorin, amanuenssin ja tohtorikoulutettavan tehtävät.

 Turun yliopiston arkeologian opetus tähtää esihistoriallisen ja historiallisen arkeologian sekä teorian että menetelmien ja aineistojen tuntemukseen. Se pyrkii perehdyttämään opiskelijat tarkemmin erityisesti Suomen sekä Itämeren piirin rautakauden ja historiallisen ajan arkeologiaan. Opetuksessa tärkeä osuus on historiallisen ajan arkeologialla. Oppiaine pyrkii myös aktiivisesti edistämään arkeologian soveltamien poikkitieteellisten menetelmien kehittämistä.

Nyt täytettävän professorin tehtävään valittava toimii oppiaineen esimiehenä ja vastaa oppiaineen perustutkinto-opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta, graduohjauksesta sekä alan tieteellisen jatkokoulutuksen ja tutkimuksen edistämisestä. Ansiot rautakauden ja historiallisen ajan arkeologian tutkimuksessa luetaan erityiseksi meriitiksi.

Lisätietoja oppiaineesta on oheisessa osoitteessa:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/arkeologia/Sivut/home.aspx

Kelpoisuusvaatimukset on määritelty Turun yliopiston johtosäännössä.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokehikon tasojen 8–10 mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään keskiviikkona 31.8.2016 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella.

Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”)

Hakemuksiin tulee liittää tiedekunnan ohjeen mukaan laadittu ansio- ja julkaisuluettelo sekä yliopiston ohjeen mukaan laadittu portfolio.

http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tiedekunta/ura/Documents/Ohjeetansiojajulkaisuluettelopäivitys052013.pdf

http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/yliopisto-tyonantajana/Sivut/Akateeminen-portfolio.aspx

Lisätietoja antavat: laitoksen johtaja Pekka Hakamies, puh. 02 333 5247, tai hallintopäällikkö Mari Husu, puh.02 333 5204, s-posti

Eija Suomela-Salmi
Dekaani