Työpaikkailmoitus

Arkeologin tehtävän pitkäaikainen sijaisuus Kainuun Museossa

Alueellisena vastuumuseona Kajaanissa toimiva Kainuun Museo hakee arkeologia määräaikaiseen tehtävään. Tehtävän vastaanotto mahdollisimman pian ja päättyminen 31.12.2022.

Tehtäväkuvaus:

Alueelliselle vastuumuseolle kuuluvat viranomaistehtävät arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyen. Pääosan työajasta vievät asiantuntijalausuntojen ja -kannanottojen antaminen sekä viranomaisneuvotteluihin osallistuminen. Muita tehtäviä ovat mm. muinaisesineiden löytöpaikkojen maastotarkastukset ja muinaisjäännösrekisterin päivittäminen. Lausuntoasioissa arkeologi tekee tiivistä yhteistyötä museon rakennustutkijan kanssa.

Työaika on toimistotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman nopeasti.

Edellytämme:

Tehtävään valittavalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto, jossa pääaineena on arkeologia. Työkokemus alalta on toivottavaa. Hakijalla tulee olla ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus.

Työn menestyksellinen suorittaminen edellyttää huolellisuutta sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta sekä hyvää yhteistyökykyä.

Hakemukset pyydetään toimittamaan 24.9.2021 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa https://www.kuntarekry.fi tai postitse osoitteella Kainuun Museo, Asemakatu 4, 87100 Kajaani.