Työpaikkailmoitus

Asiamiehen toimi säätiössä Institutum Romanum Finlandiae Sr.

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae sr. on perustettu vuonna 1938 ylläpitämään suomalaista tieteellistä instituuttia Roomassa. Suomen Rooman-instituutti aloitti toimintansa vuonna 1954 renessanssihuvila Villa Lantessa. Suomessa toimivan säätiön tehtävänä on taata instituutin toimintaedellytykset ja valvoa sen varsinaisen tehtävän toteutumista.

Säätiö julistaa haettavaksi Suomessa hoidettavan asiamiehen toimen. Toimi täytetään 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Asiamiehen tehtävänä on hoitaa säätiön ja Suomen Rooman-instituutin taloushallintoon kuuluvia asioita Suomessa. Asiamies toimii säätiön hallituksen esittelijänä ja sihteerinä sekä valtuuskunnan sihteerinä. Hän huolehtii hallituksen ja valtuuskunnan päätösten toimeenpanemisesta, koordinoi säätiön hallituksen, valtuuskunnan ja instituutin välistä toimintaa sekä ylläpitää yhteyksiä sidosryhmiin erityisesti kotimaassa. Toimi on osa-aikainen ja työaika määräytyy työtehtävien mukaan.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksen yhteydessä myös palkkatoivomus.

Hakijalta edellytetään vähintään ylempää korkeakoulututkintoa jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla, joihin kuuluvat arkeologia, historia, klassillinen filologia ja taiteiden tutkimus. Kokemus taloushallinnosta, hyvät yhteistyötaidot sekä instituutin toiminnan tuntemus ovat oleellisia työtehtävän hoitamisessa. Työ edellyttää hyvää suomen ja ruotsin suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi edellytetään englannin ja italian kielen taitoa.

Lisätietoja antavat säätiön hallituksen puheenjohtaja, pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen (, p. 040 560 98 79) sekä säätiön asiamies Eeva-Maria Viitanen (, p. 050 576 23 55). Hakemukset on toimitettava 29.3.2016 klo 16 mennessä sähköpostitse mieluiten yhtenä pdf:nä asiamiehelle.

Lisätietoja säätiöstä ja Suomen Rooman-instituutista: www.irfrome.org.