Apuraha

Avustukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille vuodelle 2021

Museovirasto on julistanut haettaviksi vuoden 2021 avustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen, kulkuvälineiden restaurointiin, maailmanperintökohteiden hoitoon sekä muinaisjäännösalueiden hoitoon. Avustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä.

Avustusten hakuaika on 1.10.2020 klo 9.00 – 11.11.2020 klo 15.00. Hakemukset jätetään verkossa sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista vaihtelee eri avustuksissa. Tarkemmat hakuohjeet ja linkit asiointipalveluun ovat Museoviraston verkkosivuilla.