Artikkelipyyntö

1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät

Tammikuussa 2019 järjestettiin valtakunnalliset 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät. Tavoitteena oli aktivoida eri tieteenalojen tutkijoita verkostoitumaan ja keskustelemaan aikakauden tutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta. Tapahtuma sai osakseen suurta kiinnostusta ja seminaari oli lopulta kaksipäiväinen. Samalla päätettiin perustaa Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto – Nätverk för tidigmoderna tidens forskning i Finland, joka on Suomen Historiallisen Seuran alainen jaos. Verkoston toiminnan vakiinnuttamista ryhtyi ajamaan toimikunta, jossa on eri tieteenalojen tutkijoita Suomen eri yliopistoista. Suosion vuoksi toiset tutkimuspäivät järjestetään heti seuraavana vuonna 2020 ja sen jälkeen kahden vuoden välein (2022).

Kutsumme uuden ajan alun, 1500- ja 1600-lukujen, tutkijoita seminaariin Jyväskylän yliopistoon 16.–17.1.2020. Tutkimuspäivillä jatketaan aikakautta koskevan tutkimuksen, tutkijoiden ja hankkeiden kartoittamista ja monitieteistä verkostoitumista. Tutkimuspäivillä Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto esittelee käytännön toimintaansa ja keskustellaan avoimesti tulevaisuuden suunnitelmista ja toiveista. Toivotamme seminaariin tervetulleeksi kaikki kyseisen aikakauden tutkijoiksi itsensä kokevat henkilöt ja hankkeet tieteenalasta riippumatta: historia, arkeologia, kielitiede, musiikkitiede, kulttuurintutkimus, kirjallisuus, taidehistoria, historiallinen maantiede, teologia, filosofia ja niin edelleen. Ensisijaisesti esityksiä toivotaan akateemisilta tutkijoilta tohtorikoulutettavista varttuneempiin, mutta aikataulun salliessa myös graduntekijöille on tilaa – kokeneemmat tutkijat voivat pitää yhteisiä esityksiä nuorempien kanssa. Myös muut tahot, kuten arkistojen ja museoiden edustajat ovat tervetulleita.

Pyydämme kiinnostuneita ilmoittautumaan tutkimuspäiville laatimalla otsikoidun ja maksimissaan sivun mittaisen abstraktin, jossa käy ilmi oma uravaiheesi, tutkimusintressisi ja mitä haluaisit tutkimuspäivillä esitellä. Tervetulleita ovat niin laajempien hankkeiden, hankeideoiden kuin rajatumpien tutkimussuunnitelmien esittelyt. Halutessasi voit esitellä käynnissä olevaa tutkimusta tai uusimpia tutkimustuloksia. Myös kevyemmät koepallot ja ideapaperit ovat tervetulleita, mikäli kaipaat niihin kommentteja muilta aikakauden tutkijoilta. Nuoremmat tutkijat voivat esitellä esimerkiksi väitöskirja- ja graduaiheitaan. Myös yleisempiä tiedemaailmaa, tutkimuksen tilaa tai vaikka tiedejulkaisemista luotaavia puheenvuoroja voi ehdottaa. Tutkimuspäivien lopullinen aikataulu määräytyy ilmoittautumismäärien mukaan. Esitysten pituudet tulevat olemaan noin 10–30 minuuttia. Halutessasi voit osallistua posterilla. Esityskielinä ovat suomi ja ruotsi. Abstraktit on lähetettävä viimeistään 1.11.2019 tutkimuspäivien organisoijille sähköpostiosoitteeseen: 1500-1600-tutkimuspaivat[at]jyu.fi Päätökset tutkimuspäiville valituista esityksistä ja esitysten lopullisesta pituudesta tehdään 15.11. mennessä. Tämän jälkeen osallistujille ilmoitetaan varsinaiset lopulliset ilmoittautumisohjeet – tutkimuspäivien osallistumismaksu tulee olemaan noin 40 euroa ja jatko- ja perusopiskelijoilta 20 euroa.

Lisätietoja ja abstraktit: 1500-1600-tutkimuspaivat[at]jyu.fi

Facebook: https://www.facebook.com/uudenajanaluntutkimus/ Twitter: https://twitter.com/Uudenajanalku