Artikkelipyyntö

CFP: Lähikuva 2/2020 ”Pohjoinen”

Pohjoinen on esitetty audiovisuaalisessa kulttuurissa usein eksotiikan ja huumorin lähteenä, välillä ristiriitaisia tunteita herättävällä tavalla. Viime vuosina ilmiöt kuten Nordic noir tai Finnish weird (”suomikumma”) ovat nostaneet pohjoisen estetiikan kansainväliseen tietoisuuteen. Pohjoisesta kerrotaan nykyisin aiempaa enemmän myös alkuperäiskansojen näkökulmasta, esimerkiksi saamelaiselokuvissa. Alueen haavoittuvuuden vuoksi ilmastonmuutoksesta kertovia audiovisuaalisia kuvastoja hallitsevat usein juuri arktinen luonto ja eläimet.

Kutsumme Pohjoinen-teemanumeroon tekstejä, joissa pohjoisen roolia elokuva- ja mediakulttuurissa tarkastellaan laajasti eri näkökulmista. Mahdollisia ovat niin historialliset katsaukset, tuotantokonteksteja koskevat tutkimukset, temaattiset tarkastelut (esim. ekoelokuva), teosanalyysit kuin teoreettisemmat lähestymistavat. Teemanumerossa pohjoisella viitataan lähtökohtaisesti napapiirin pohjoispuoliseen arktiseen alueeseen maailmanlaajuisesti, mutta pohjoinen voi määrittyä artikkeleissa myös väljemmällä tavalla, esimerkiksi estetiikkana tai mielentilana.

Millaiseksi pohjoista ja pohjoisen ihmistä on kuvitettu ja kuviteltu kautta historian? Millaisia valtarakenteita pohjoisen esittämiseen kytkeytyy? Miten pohjoinen paikallisuus ja globaalit kysymykset kohtaavat audiovisuaalisessa kulttuurissa? Miten pohjoista on esitetty Pohjoismaiden ulkopuolisissa tuotannoissa? Millaisena pohjoinen näyttäytyy genre-elokuvissa?

Elokuva- ja mediatutkimuksen ohella esimerkiksi kulttuurintutkimuksen, geopolitiikan ja sukupuolentutkimuksen näkökulmat pohjoisen audiovisuaaliseen kulttuuriin ovat tervetulleita.

Vertaisarvioitujen tutkimusartikkelien lisäksi teemanumeroon voi tarjota katsauksia, näkökulmia, haastatteluja ja kirja-arvioita. Lisätietoja tekstityypeistä löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista.

Juttuehdotukset, sisältäen tekstityypin, otsikon, lyhyen abstraktin (max. ½ s.), keskeisimmät lähteet ja kirjoittajan yhteystiedot, pyydämme lähettämään sähköpostilla 15.10.2019 mennessä teemanumeron toimittajille:

Numeron on tarkoitus ilmestyä viimeistään kesäkuussa 2020, ja referee-artikkelien ensimmäisten versioiden tulisi olla valmiita tammikuun loppuun mennessä, muiden tekstien maaliskuun alussa.

Parhain terveisin,

Kaisa Hiltunen ja Niina Oisalo,
numeron toimittajat