Muut ilmoitukset

CFP: Mielikuvituksen nautinnot – esteettinen kulttuuri 1700-luvun Euroopassa

CALL FOR PAPERS

Mielikuvituksen nautinnot – esteettinen kulttuuri 1700-luvun Euroopassa

Helsinki, 20-21.3.2020

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry järjestää 1700-luvun esteettistä kulttuuria monitieteisestä perspektiivistä tarkastelevan kansainvälisen konferenssin Helsingissä Tieteiden talossa 20.–21.3.2020. Konferenssin näkökulma on transkulttuurinen ja tavoitteena on tuoda esiin aikakauden esteettisten pyrkimysten ja ilmiöiden moninaisuus. Tapahtuma luo tieteidenvälisiä yhteyksiä visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin kysymyksiä tarkastelevien tutkijoiden välille. Kutsumme niin jatko-opiskelijoita kuin tutkijoita lähettämään esitelmäehdotuksen.

Pyydämme lähettämään otsikon ja korkeintaan 200 sanan abstraktin valinnaiseen sessioon 30.9.2019 mennessä osoitteeseen ja . Abstraktiin tulee liittää yhteystiedot. Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Konferenssi on osallistujille ilmainen.

Plenaariluennot

Dr Hannah Williams, Leverhulme Early Career Research Fellow, Queen Mary University of London

FD Merit Laine, docent vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Sessiot

Sessio I Kauneutta koskeva keskustelu ja teoretisointi, sekä estetiikka osana kohteliasta seurallisuutta

Sessio II Urbanismi ja kaupunki tilakokemuksena

Sessio III Akateeminen taide ja klassisismin haastajat

Sessio IV Säätyläistön materiaalinen ja esteettinen kulttuuri

Sessio V Käsityöläisyys ja taiteen praktiikka

Sessio VI Tyylisuuntien pitkäkestoisuus sekä eriaikaisuus periferiassa

 

Katso tarkemmat sessiokuvaukset oheisesta PDF-kutsusta.

CfP 1700-luvun estetiikka konferenssi 20-21.3.2020

 

Ystävällisin terveisin,

Järjestelytoimikunta

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Call for Papers

Fantasins behag – estetisk kultur i 1700-talets Europa

Helsingfors, Finland, den 20–21 mars 2020

Finska sällskapet för 1700-talsstudier rf anordnar en internationell konferens som behandlar 1700-talets estetiska kultur ur ett mångvetenskapligt perspektiv 20–21.3.2020 i Vetenskapernas hus i Helsingfors. Konferensens syfte är att sammanföra diskussionerna som pågått inom olika disciplinär om 1700-talets estetiska och materiella kultur och tankeströmningar. Målet med konferensen är att föra fram tidens estetiska strävanden och de estetiska fenomenens pluralitet. Vi välkomnar både studerande på magisternivå och forskare att anmäla föredragsförslag.

Vänligen skicka rubrik samt abstract på max 200 ord för vald session senast 30.9.2019 till adressen och . Abstractet bör ha dina kontaktuppgifter. Föredraget kan hållas på finska, svenska eller engelska. Konferensen är gratis för deltagarna.

Keynote speakers:

Dr Hannah Williams, Leverhulme Early Career Research Fellow, Queen Mary University of London

FD Merit Laine, docent vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Sessioner:

Session I Diskussioner och teorier om det sköna, samt estetiken som en del av sällskaplighet
Session II Urbanism och staden som rumslig upplevelse
Session III Den akademiska konsten och klassicismens utmanare
Session IV Ståndspersoners materiella och estetiska kultur
Session V Hantverk och konstens praktik
Session VI Samtidighet och fördröjning: Konststilarnas longue durée – om skillnader mellan periferi och centrum

Se den bifogade PDF-inbjudan för beskrivningar av sessionerna.

CfP 1700-talets estetik konferens 20-21.3.2020

 

Vänliga hälsningar,

Arrangörerna

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Call for Papers

Pleasures of imagination – art, architecture and esthetics in 18th century Europe

Helsinki, 20–21 March 2020

 

The Finnish Society for Eighteenth-Century Studies is organizing a conference which focuses on the different aspects of 18th century aesthetic culture. The conference will take place on Friday and Saturday 20–21 March at the House of Science and Letters in Helsinki. The perspective of the conference is trans-cultural and its aim is to articulate the multiplicity of the aesthetic phenomena of the period. One goal of the conference is to bring together 18th century scholars from different fields of study.

 

Consequently we call doctoral students as well as post doc and senior researchers to send us a paper proposal consisting of a title and 200 words by 30 September 2019 to email addresses and . The abstract should include contact information. The paper can be in Finnish, English, or Swedish. The conference is free of charge.

 

Keynote speakers:

Dr Hannah Williams, Leverhulme Early Career Research Fellow, Queen Mary University of London

Dr Merit Laine, Associate Professor, Department of Art History, Uppsala University

Sessions:

Session I Discussions and theories concerning beauty

Session II Urbanism and the city as a spatial experience

Session III Academic art and the challengers of Classicism

Session IV Elite materiel and aesthetic culture

Session V Craftmanship and art in practice

Session VI The longue durée of art styles in peripheral regions

 

CfP Pleasures of imagination 20-21.3.2020

 

Best regards,

Organizing Committee