Artikkelipyyntö

CFP: Suomen keskiajan arkeologian seuran SKAS-lehden numero 2/2018

Suomen keskiajan arkeologian seura – Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland on toiminut keskiajan ja uuden ajan arkeologian tutkimuksen edistämiseksi vuodesta 1990 ja on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Seuran tarkoituksena on edistää keskiajan ja uuden ajan arkeologian tutkimusta ja korkeakouluopetusta. Seura järjestää seminaareja, vierailuluentoja, opintomatkoja ulkomaille ja kotimaahan, ottaa kantaa ajankohtaisiin arkeologisiin kysymyksiin ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

Seuran SKAS-lehteen voi tarjota julkaistavaksi keskiajan ja uuden ajan arkeologiaa käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, joiden suositeltava pituus on 20 000–40 000 merkkiä. SKAS julkaisee artikkeleita, jotka on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Julkaisemisessa noudatetaan vertaisarviointimenettelyä, joka on kuvailtu ohessa erikseen.

Tämän lisäksi lehteen ovat tervetulleita erilaiset ajankohtaiset katsaukset, tutkimusraportit, keskustelupuheenvuorot, kommentit sekä kirja-arvostelut, jotka voidaan julkaista ilman vertaisarviointia.

Kaikkien tekstien tulee noudattaa erillisiä kirjoitusohjeita.

Vuoden 2018 toiseen numeroon tulevien artikkelien deadline on 31.8.2018. Artikkelit tulee toimittaa määräpäivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen .

SKAS-lehden numero 2/2018 ilmestyy joulukuussa.

Päätoimittaja
Dos. Georg Haggrén
040-771 5640

Toimittajat
Tuuli Heinonen,

Maija Holappa (taitto),

Tarja Knuutinen,

Juha Ruohonen,