Artikkelipyyntö

CFP: Variantti-kollokvio 2017: LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista (Helsinki, 1.11.2017)

Variantti-verkoston kymmenes vuosikollokvio järjestetään Helsingissä keskiviikkona 1.11.2017 teemalla LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista. Monitieteiseen kollokvioon toivotaan esitelmiä, jotka liittyvät luovien prosessien tutkimiseen eri taiteenaloilla. Kymmenvuotisjuhlakollokvion pohjalta suunnitellaan erikoisnumeroa vertaisarvioituun Synteesi-lehteen.

Geneettinen kritiikki (critique génétique, genetic criticism) on Ranskassa 1970-luvulla kirjailijoiden käsikirjoitusten tutkimuksen piirissä syntynyt tekstuaalitieteellinen tutkimussuuntaus, joka tutkii kirjailijoiden kirjoitusprosesseja sekä muiden taiteiden ja luovien alojen syntyprosesseja. Tutkimusaineistoina käytetään muun muassa muistiinpanoja, suunnitelmia, luonnoksia, käsikirjoituksia, koevedoksia ja teosten eri versioita, jotka valaisevat luovan työn eri vaiheita.

Variantti-kollokvio LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista pyrkii kokoamaan arkistoaineistoista ja luovien prosessien tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita eri taiteenlajien piiristä. Kirjailijoiden ja säveltäjien käsikirjoitukset ovat erilaisia lähteitä kuin vaikkapa taidemaalarin luonnokset, arkkitehtitoimiston pienoismallit, teatteriohjaajan pääkirjat tai koreografin videotallenteet, mutta niiden niihin liittyvissä tutkimuskysymyksissä ja -menetelmissä on myös yhteisiä piirteitä. Monitieteinen keskustelu avaa uusia näkökulmia aineistoihin ja niiden analyysitapoihin.

Kollokvion esitelmien aiheet voivat liittyä esimerkiksi

  • luovaa työtä koskeviin muistiinpanoihin, marginaalimerkintöihin, luonnoksiin, koevedoksiin ja käsikirjoituksiin
  • kirjeiden, päiväkirjojen ja muiden egodokumenttien käyttöön taiteilijan työn tutkimuksessa
  • taiteilijoiden tapaan varioida samoja luonnoksia ja aiheita eri teoksissaan
  • yhteistekijyyden tutkimukseen eri taiteenlajien piirissä
  • taiteenalojen sisäisiin tai välisiin genremuutoksiin
  • kirjallisuuden tulkintoihin teatterin, oopperan, elokuvan tai sarjakuvan keinoin
  • audiovisuaalisten tallenteiden hyödyntämiseen näyttämötaiteissa
  • ateljeekritiikin tai koeyleisöjen käyttöön osana luomisprosessia
  • käyttötaiteen kuten teollisen muotoilun ja mainosgrafiikan syntyprosesseihin
  • tutkimusalojen erityismenetelmiin, kuten röntgen- ja infrapunatutkimukseen, materiaalien analysointiin tai tekstien kollaatioon.

Kollokvioon kannustetaan tarjoamaan erityisesti sellaisia esitelmiä, joissa geneettisen kritiikin näkökulmat liittyvät taiteidenvälisyyteen.

Variantti-kollokvio pidetään keskiviikkona 1.11.2017 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa (Hallitus 1, Helsinki). Kollokvion tietoja ylläpidetään Variantti-verkoston sivuilla.

Kollokvion teeman yhtenä innoittajana on Helsingissä kesäkuussa järjestetty kansainvälinen konferenssi GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities (www.finlit.fi/en/genesis2017). Hyvän vastaanoton saanut konferenssi saa jatkoa Jagiellonian yliopistossa vuonna 2019 pidettävässä konferenssissa GENESIS – CRACOW 2019.

 

Suunnitteilla erikoisnumero Synteesi-lehteen

Kollokvion pohjalta on tarkoitus toimittaa samanteemainen erikoisnumero taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti Synteesiin. Vuonna 1982 perustetun vertaisarvioidun tieteellisen lehden nykyinen julkaisija on Suomen Semiotiikan Seura, mutta lehteen tarjottavien artikkeleiden ei kuitenkaan tarvitse olla näkökulmiltaan semioottisia. Lehdessä julkaistaan vain suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita.

Synteesi-lehdengeneettiseen erikoisnumeroon toivotaan kirjoituksia eri taiteenlajien piiristä ja erityisesti näkökulmista, jotka koskevat taiteidenvälisyyttä. Artikkeleita, joita on jo julkaistu tai tullaan julkaisemaan lähiaikoina jossain muussa lehdessä tai kirjassa, ei oteta julkaistavaksi erikoisnumerossa.

Artikkeleiden valinta tapahtuu refereelausuntojen perusteella sekä erikoisnumeroa koskevin toimituksellisin perustein. Jos käsikirjoitus hyväksytään vertaisarvioinnissa, mutta se ei tule valituksi erikoisnumeroon, käsikirjoitusta voi tarjota julkaistavaksi Synteesin myöhempiin numeroihin.

Erikoisnumeron päätoimittavat Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Suunniteltu hanke varmistuu ja tarkentuu vasta, kun tiedämme tarkemmin Variantti-kollokvioon tulevista esitelmistä. Numeron kirjoituskutsu julkaistaan erikseen syys-lokakuussa 2017.

 

Esitelmien tarjoaminen Variantti-kollokvioon

Jos olet kiinnostunut pitämään Variantti-kollokviossa 20 minuutin mittaisen, suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen esitelmän, lähetä otsikko, enintään 150–500 sanan mittainen kuvaus aiheestasi sekä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus itsestäsi 15.9.2017 mennessä osoitteeseen . Samassa yhteydessä kuulemme mielellämme, aiotko tarjota artikkelikäsikirjoitusta Synteesin erikoisnumeroon. Tiedot esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan 22.9.2017 mennessä.

Variantti-kollokvio on kaikille avoin ja siitä voi levittää tietoa eri foorumeille.

Lisätietoa: http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto

 

Variantti-verkoston puolesta

 

Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA

Tutkimusosasto

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

www.edith.fi

www.finlit.fi

 

 

________________________________________

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Jos et kuulu vielä Variantin sähköpostilistalle, liittymisohjeet ovat saatavissa Variantin verkkosivuilla (http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto). Verkosto ja sen sähköpostilista ovat avoimia kaikille tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.

________________________________________

Tekstuaalitieteiden sanastossa (http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080) määritellään noin 500 tekstikritiikin, bibliografian, geneettisen kritiikin, paleografian, kodikologian ja kriittisen editoinnin käsitettä, joiden erikielisiä termivastineita ilmoitetaan lisäksi yli 800 omina hakusanoinaan.

________________________________________