Artikkelipyyntö

ELETTY MAISEMA, HALLINNOITU KULTTUURIYMPÄRISTÖ? KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA MAISEMAN TUTKIMUS NY

ELETTY MAISEMA, HALLINNOITU KULTTUURIYMPÄRISTÖ? KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA MAISEMAN TUTKIMUS NYT

Kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimuksen tutkijatapaaminen, Porin Reposaari 26-27.8.2016

Kulttuuriympäristötutkimuksen Seura ja Turun yliopiston maisemantutkimus kutsuvat maiseman ja kulttuuriympäristön tutkijat koolle ensimmäiseen kesäseminaariinsa Porin Reposaaressa perjantaina 26. ja lauantaina 27. elokuuta. Vapaamuotoiseen tutkijatapaamiseen ovat tervetulleita kaikki kulttuuriympäristöistä ja maisemasta kiinnostuneet maisteri- ja jatko-opiskelijat sekä muut aihepiirin asiantuntijat.

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön liittyy monitieteisinä tutkimuskohteina moninaisten näkökulmien, teoriapohjien ja metodien yhdistelyä. Tarvetta monitieteiselle tutkimustiedolle ja keskustelulle on entistä enemmän. Maisemaa ja kulttuuriympäristöä tutkitaan humanistisissa, yhteiskunta-, luonnon- ja luonnonvaratieteissä useissa Suomen yliopistoista. Lisäksi niitä koskevia tutkimuksia ja selvityksiä tuotetaan tutkimuslaitoksissa, hallinnossa ja suunnittelussa monenlaisin painotuksin. Alueellisen ja historiallisen tutkimusnäkökulman sekä visuaalisen analyysin rinnalle ovat viime vuosina yhä enemmän nousseet tutkimusteemoina yhteisöllisyys, poliittisuus sekä kehollinen ja moniaistinen maisema/ympäristökokemus.

Kulttuuriympäristölle ja maisemalle löytyy omia koulutusohjelmia ja osa tutkimustahoista toimii tiivissä vuorovaikutuksessa. Tutkimusta tehdään sekä yhteydessä maiseman- ja kulttuuriympäristön suojeluun ja muihin käytännön sovellusalueisiin että painottaen tieteellisisiä lähtökohtia. Aloilta löytyy myös vahvoja kansainvälisiä tutkimusverkostoja ja foorumeita. Viime vuonna perustetun Kulttuuriympäristötutkimuksen seuran tarkoitus on edistää kulttuuriympäristöä ja maisemaa koskevaa tutkimusta sekä luoda uusia edellytyksiä keskustelulle ja verkostoitumiselle.

Ympäristön ja yhteiskunnan tavoin sekä tutkimusjärjestelmä että ympäristö- ja kulttuuriperintöhallinto ovat muutostilassa, mikä asemoi uudelleen tutkimuksen, koulutuksen ja tiedon hyödyntämisen välisiä suhteita. Tapahtuman tavoitteena on tutustua eri tieteenaloilla ja tutkimusorganisaatioissa tällä hetkellä tehtävään tutkimukseen maisemasta ja kulttuuriympäristöstä sekä sen käyttöihin. Painopisteenä on tutkia, miten näitä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita hahmotetaan yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja hallinnossa. Lisäksi on tarkoitus tutustua toisiin alan tutkijoihin ja opiskelijoihin sekä luoda niin yhteistyöverkostoja kuin uusia tutkimusasetelmiakin.

Ohjelma
Perjantai 26.8.
14:00 Siirtyminen Porin keskustasta Reposaareen
14:50 Maunu Häyrynen, Turun yliopisto: Mikä maiseman ja kulttuuriympäristön tutkijoita yhdistää?
15:00 Annika Waenerberg, Jyväskylän yliopisto
Maisema taiteen tutkimuksen kohteena
Keskustelu ja kahvi
16:00 Sessio I
18:00 Paneeli: Kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimuksen tuottaman tiedon tarpeet ja käytöt
20:00 Ruokailu (omakustanteinen)
Vapaamuotoinen iltaohjelma, tutustuminen Reposaaren satama-asutukseen, saunomismahdollisuus

Lauantai 27.8.
8:00 Aamupala
9:00 Pauliina Raento, Helsingin yliopisto: Hevonen, maisema, ympäristö.
Keskustelu
10:00 Sessio II
12:00 Lounas (omakustanteinen)
13:00 Paneeli: Kulttuuriympäristötutkimuksen julkaisutoiminta ja -kanavat
14:00 Hannu Linkola, Kulttuuriympäristötutkimuksen Seura: Tutkijatapaamisen yhteenveto

15:00 Yhteiskuljetus Porin keskustaan, jatkoyhteydet

Omille esityksille varataan 20min esitysaikaa ja 10min keskusteluaikaa. Esityksiä tai tiivistelmiä ei tarvitse toimittaa etukäteen. Mahdolliset aikataulutoiveet pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä, ks. alla.
Tutkijatapaaminen järjestetään Seijan Tuvassa Repolinnassa eli entisessä Satakunnan ympäristöntutkimuskeskuksessa (Konttorinkatu 1, n 30km Porin keskustasta). Paikan päällä tarjolla retkeilymajatasoinen majoitus maksutta, lähistöltä löytyvät omalla kustannuksella myös Siikarannan leirintäalue ja Mäntyluodon hotelli. Reposaareen pääsee Porin keskustasta kätevästi myös julkisilla yhteyksillä (matka-aika n. 1t): http://porinlinjat.fi/wp-content/uploads/2013/12/Meri-Poriin-menev%C3%A4t-2.pdf

Ilmoittautumiset, mahdollisten omien esitysten otsikkotiedot ja enintään 200 merkin kuvaus sekä tieto ruokavalioista pyydetään perjantaihin 5.8. mennessä: Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Iina Hellström, . Ilmoittakaa ystävällisesti myös tarvitsetteko kuljetuksen Reposaareen tullessa ja/tai mennessä.

Lisätietoja: Maunu Häyrynen, , ja Hannu Linkola, .

Maunu Häyrynen
Professor in Landscape Studies
University of Turku
Landline +358-2-333 1828