Artikkelipyyntö

Ennen ja nyt 2/2022 ”Väri ja historia”

Värit ovat itsestään selvä osa ympäristöämme, mutta tutkimuksessa on kiinnitetty vähänlaisesti huomiota värien toimintaan vaikuttajina ja viestijinä. Värit ovat kuitenkin kaikkialla: ne ovat osa taidetta, mediaa, arjen esineistöä ja rakennettua ympäristöä. Väreillä on merkityksiä ja ne vetoavat tunteisiin, värit liittyvät luokitteluihin ja kulttuurisiin arvoihin, politiikka ja ideologiat hyödyntävät värejä. Ennen ja nyt -lehden numero 2/2022 keskittyy värien ja värillisyyden tuottamiseen, merkityksiin ja vaikutuksiin.

Teemanumeroon etsitään kirjoituksia, joissa väriä käsitellään eri suunnista: värejä affektiivisina, kulttuurisina tai sosiaalisina. Erityisesti kiinnostavia ovat tekstit, joissa värejä ja värillisyyttä tarkastellaan materiaalisina: tiettyihin materiaaleihin kiinnittyneinä, mutta materiaalisina myös siinä mielessä, että värit esiintyvät sosiaalisiin käytäntöihin ja materiaalisiin toimijoihin kytkeytyneinä.

Voit tarjota lehteen artikkelia, katsausta, näkökulmaa tai kirja-arviota, jonka aihe liittyy esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Kulttuurituotteiden värillisyyden historia: materiaalit, tekniikat ja teknologiat
  • Väreillä viestimisen ja vaikuttamisen historia: symbolisuus, politiikka, emootiot ja affektit
  • Värit ja sosiaaliset hierarkiat: kansallisuuksien, sukupuolten, rotujen ja yhteiskuntaluokkien jaottelut

Numeron vierailevana päätoimittajana toimii FT Johanna Frigård. Lähetä viimeistään 20.6.2021 osoitteeseen tieto ehdotuksesi tekstityypistä, sen otsikko, enintään puolen sivun mittainen abstrakti sekä sähköpostiosoitteesi. Ehdotuksen lähettäneille ilmoitetaan tekstivalinnasta viikolla 25.

Vertaisarvioitavien artikkelien käsikirjoitukset tulee olla valmiina 30.11.2021, muiden tekstityyppien 31.1.2022. Ennen ja nyt -lehden väri-teemanumero ilmestyy keväällä 2022.