Artikkelipyyntö

Ennen ja nyt etsii historiallisiin elokuviin liittyviä artikkeleita

Ennen ja nyt julkaisee syksyllä 2019 elokuva-aiheisen teemanumeron, johon haetaan referee- ja tavallisia artikkeleita, katsauksia, kirja- ja elokuva-arvosteluja sekä lektioita. Aiheen pitää liittyä historiallisiin ja kantaaottaviin elokuviin. Mahdollisia lähestymistapoja ovat esimerkiksi musiikin (score tai soundtrack) käyttäminen ajankuvan rakentamisessa (tai ennakkokäsitysten haastamisessa) ja yhteiskunnallisten teemojen kommentoimisessa tai vaikkapa production designin ja puvustuksen merkitys elokuvan historiallisuuden ilmentäjänä. Numeroon voi tarjota myös kirjoituksia henkilöhahmoihin, ohjaajiin, käsikirjoitusratkaisuihin ja muihin elokuvatutkimuksen perinteisempiin lähestymistapoihin liittyen. Kriteerinä on, että aihe on johonkin historialliseen elokuvaan/elokuviin (lähimenneisyys mukaan lukien) liittyvä.

 

Referee-artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin, kun taas muut artikkelit toimitetaan lehden toimituskunnassa.

 

Teemanumeron toimittaa FM Taneli Hiltunen Turun yliopistosta. Ehdotukset artikkeleiksi ja muiksi teksteiksi voi lähettää osoitteeseen Ideapaperien deadline on 30.6.2018 ja lopullisten tekstien deadline 28.2.2019.

 

Ennen ja nyt on julkaisuluokituksessa 1. tason tieteellinen aikakauskirja. Sen taustalla vaikuttaa neljä julkaisijatahoa: Agricola-Suomen historiaverkko, Historiallinen Yhdistys ry, Suomen Historiallinen Seura ry ja Turun Historiallinen Yhdistys ry.

 

Ennen ja nyt -lehden vakituisena päätoimittajana toimii FT Lauri Keskinen.