Työpaikkailmoitus

Erikoisasiantuntijan sijaisuus Museovirastossa

Erikoisasiantuntijan sijaisuus
 
Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, viranomainen, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa.
 
Virka on sijoitettu Museoviraston Kehittämispalvelut -yksikköön. Tehtävä on määräaikainen sijaisuus. Määräaikaisuus alkaa  1.2.2015 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.12.2015 tai siihen asti, kun viranhaltijan virkavapaa kestää.
 
Museoviraston Kehittämispalvelut –yksikkö vastaa Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä ja tukemisesta, museoiden alueellisen tai erikoisalan toiminnan sopimusohjauksesta, valtionavustusten jakamisesta ja museoihin liittyvän tiedon keräämisestä ja välittämisestä kaikilla museosektoreilla. Kehittämispalvelut edistää museoiden yhteistoimintaa, antaa neuvontaa, asiantuntija-apua ja koulutusta sekä vetää ja osallistuu alan teemallisiin kehittämishankkeisiin. Museoalan kehittämistä tehdään yhdessä muiden museoalan toimijoiden kanssa.
 
Työpaikan katuosoite: Museovirasto , Sturenkatu 4 , 00510  Helsinki
 
Viran/tehtävän kuvaus:
Erikoisasiantuntijan tehtävänä on osallistua valtakunnalliseen museoalan ohjaukseen ja kehittämiseen, vastata museoalan kehittämisen viranomaistehtävistä ja tiedon välittämisestä erityisesti taidemuseoalan osalta, kehittää organisaation tehokasta toimintaa ja palvelun laatua yhteistyössä osastojen kanssa sekä tukea toiminnan strategista suuntaamista.
 
Hakijalta odotamme:
Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset viran hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä museo- ja kulttuuriperintöalan, erityisesti taidemuseoalan tuntemus.  Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa, kokemusta kehittämistehtävistä, kykyä monialaiseen yhteistyöhön sekä verkostoitumiseen, valmiuksia joustavaan tiimityöhön sekä aktiivista kehittämisotetta.  Eduksi katsotaan kokemus tilastotiedon käsittelystä ja analysoinnista sekä perehtyneisyys toiminnan suunnitteluun, prosessien kehittämiseen ja hanketyöhön.
 
Kielitaito:
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.
 
Tehtävän palkkaus:
Palkkaus määräytyy tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaisiin työsuorituksiin perustuvan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä on sijoitettu Museoviraston palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 9 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 033,87 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.
 
Työaika:
Virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki-järjestelmä.
 
Lisätietoja tehtävistä antaa kehittämisjohtaja Carina Jaatinen (040) 128 6005,
ja erikoisasiantuntija  Eija Liukkonen (040) 128 6009, .
 
Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse   10.12. klo  16.00. mennessä.
 
Tarvittaessa hakemukset voi myös toimittaa Museoviraston kirjaamoon osoitteella PL 913, 00101 Helsinki.  Käyntiosoite on Sturenkatu 2 a. Hakemuksia ei palauteta. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita ”Erikoisasiantuntijan sijaisuus”.