Artikkelipyyntö

Esitelmäkutsu: FI-DACH-tutkimusverkoston symposium 13.-14.2.2020 Kölnissä

Esitelmäkutsu (für deutschsprachige Version s. unten)

Tervetuloa FI-DACH-tutkimusverkoston ensimmäiseen symposiumiin 13.-14.2.2020 Kölniin!

FI-DACH-tutkimusverkosto on uusi kansainvälinen tutkimusverkosto, jonka tavoitteena on syventää ja laajentaa Suomen ja saksankielisten maiden (Saksan, Itävallan ja Sveitsin) välisten kulttuurisuhteiden tutkimusta. Tutkimusyhteistyö painottuu kulttuuristen representaatioiden lisäksi kieliin, kirjallisuuteen ja kääntämiseen liittyvien kontaktien tutkimukseen. Avaamme uusia näkökulmia Suomen ja saksankielisten maiden väliseen kulttuuriseen vuorovaikutukseen menneisyydessä ja nykyisyydessä. FI-DACH-verkosto jatkaa Vaasan yliopistossa 2011-2017 toimineen Suomalais-saksalaisten kirjallisuus- ja kulttuurisuhteiden tutkimuskeskuksen toimintaa.

Ensimmäinen kiertokirje: esitelmäkutsu

FI-DACH-verkosto järjestää 13.−14.2.2020 kick off -symposiumin aiheesta Suomen kieli/Suomi saksankielisissä maissa – Saksan kieli/saksankieliset maat Suomessa.

Ensimmäisen FI-DACH-symposiumin teema on tarkoituksella laaja. Kutsumme mukaan esitelmöijiksi kaikkia, jotka identifioituvat verkoston tavoitteisiin ja joiden tutkimusintressit liittyvät verkoston toimintaan. Tavoitteena on luoda yhteistyömuotoja, jotka yhdistelevät tai hyödyntävät innovatiivisella tavalla kielen-, kirjallisuuden-, kääntämisen- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmia, käsitteitä tai metodeja.

Plenaristeiksi ovat lupautuneet prof. em. Christoph Parry (Vaasa) ja apul.-prof. Minna Maijala (Turku).

FI-DACH-verkoston symposiumissa on mahdollista esitellä uusia tutkimustuloksia (30 min. + 10 min. keskusteluun) tai tutkimushankkeita (15 min. + 10 min. keskusteluun). Erityisen tervetulleita ovat vasta valmistuneiden ja väitöskirjatutkijoiden esitelmät. Kannustamme lämpimästi heitä mukaan verkoston toimintaan.

Symposiumin työkieli on saksa, mutta esitelmiä on mahdollisuus pitää myös englanniksi.

Abstraktit:
Esitelmien abstrakteja (maks. 300 sanaa) pyydämme lähettämään 30.10.2019 mennessä osoitteeseen .

Abstraktin lisäksi viestin tulisi sisältää seuraavat tiedot:
• esitelmän otsikko,
• esitelmän toivottu kesto (30 tai 15 min.),
• esitelmöijän/esitelmöijien nimi/nimet ja
• affiliaatio/t.

Ilmoitamme hyväksymisestä 15.11.2019 mennessä. Toinen kiertokirje ilmoittautumisesta ja käytännön yksityiskohdista lähetetään myös marraskuun puolivälissä.

Järjestäjien s-postiosoite on . Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin!

Tämä esitelmäkutsu on saatavilla verkossa osoitteessa: https://sites.utu.fi/fi-dach/de/call-for-papers/

Lisätietoja FI-DACH-verkostosta on saatavilla tästä osoitteesta: https://sites.utu.fi/fi-dach/de/

Järjestäjät:

Marja Järventausta, fennistiikan professori, Kölnin yliopisto,
Leena Kolehmainen, saksan kielen professori, Turun yliopisto
Pekka Kujamäki, käännöstieteen professori, Grazin yliopisto
Marko Pantermöller, fennistiikan professori, Greifswaldin yliopisto

Yhteistyöterveisin ja symposiumiin runsasta osallistujamäärää toivoen
Leena Kolehmainen
Professori, saksan kieli, Kieli- ja käännöstieteiden laitos, 20014 Turun yliopisto

***

Call for papers

Herzliche Einladung zur ersten FI-DACH-Tagung vom 13.-14.2.2020 in Köln

FI-DACH ist ein internationales Forschungsnetzwerk, das an die Tradition des Forschungszentrums für finnisch-deutsche Literatur- und Kulturbeziehungen an der Universität Vaasa (2011–2017) anknüpft. Im Fokus des Netzwerks stehen die wechselseitigen kulturellen Repräsentationen in Finnland und in den deutschsprachigen Ländern (in Deutschland, Österreich und in der Schweiz). Interessenschwerpunkte des Netzwerkes sind neben sprachlichen, literarischen und translatorischen Kontakten jegliche Formen des Kulturaustausches zwischen Finnland und den deutschsprachigen Ländern in Geschichte und Gegenwart.

1. Rundbrief: Call for papers

Das FI-DACH-Netzwerk organisiert vom 13.−14.2.2020 eine Kick-off-Tagung zum Thema Finnisch/Finnland in deutschsprachigen Ländern – Deutsch/deutschsprachige Länder in Finnland.

Das Themenspektrum der ersten FI-DACH-Tagung soll mit Absicht breit gefächert sein. Eingeladen als Vortragende sind alle, die sich thematisch mit den Zielen des Netzwerkes identifizieren können und deren Forschungsinteressen die Interessenschwerpunkte des Netzwerkes tangieren. Anvisiert werden interdisziplinäre Kooperationsformen, die Fragestellungen, Begrifflichkeiten und Methoden der Sprach-, Literatur-, Translations- und Kulturwissenschaften auf innovative Art und Weise verbinden.

Als Plenaristen konnten Prof. Dr. em. Christoph Parry (Vaasa) und Jun. Prof. Dr. Minna Maijala (Turku) gewonnen werden.

Bei den FI-DACH-Tagungen sollen einschlägige Forschungsaktivitäten und Forschungsinteressen präsentiert und diskutiert werden. In den Vorträgen (30 Min. + 10 Min. Diskussion) können neue Forschungsansätze und -ergebnisse, in den Kurzvorträgen (15 Min. + 5 Min. Diskussion) auch Forschungsprojekte dargestellt werden. Da die Unterstützung der Nachwuchsforschung ein wichtiges Ziel des FI-DACH-Netzwerkes ist, sind Projektvorstellungen von Graduierten und Promovierenden besonders willkommen.

Die Arbeitssprache der Tagung ist Deutsch, aber vereinzelt können Vorträge auch in englischer Sprache gehalten werden.

Abstracts:

Die Abstracts für die Vorträge und Kurzvorträge (bis zu 300 Wörtern) bitten wir bis zum 30.10.2019 an die Adresse zu schicken.

Neben dem Abstract soll der Anhang folgende Informationen erhalten:
• Titel des Vortrages,
• Dauer des Vortrages (30 bzw. 15 Min.),
• Name(n) des/der Vortragenden und
• Affiliation des/der Vortragenden.

Bis zum 15.11.2019 werden Sie über die Annahme Ihres (Kurz-)Vortrags informiert. Den 2. Rundbrief mit Informationen zur Anmeldung, Anreise und Unterkunft sowie zum Ablauf der Tagung werden Sie Mitte November 2019 erhalten.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie Sich gerne an das Organisationsteam unter der Adresse fi-dach-2020[at]uni-koeln.de wenden. Wir freuen uns auf Sie!

Diesen Call for papers finden Sie auch hier: https://sites.utu.fi/fi-dach/de/call-for-papers/

Information über das FI-DACH-Netzwerk ist wiederum hier erhältlich: https://sites.utu.fi/fi-dach/de/

Das Organisationsteam:

•Prof. Dr. Marja Järventausta, Institut für Skandinavistik/Fennistik, Universität zu Köln, marja.jarventausta[at]uni-koeln.de
•Prof. Dr. Marko Pantermöller, Institut für Fennistik und Skandinavistik, Universität Greifswald, panter[at]uni-greifswald.de
•Prof. Dr. Pekka Kujamäki, Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft, Karl-Franzens-Universität Graz, pekka.kujamaeki[at]uni-graz.at
•Prof. Dr. Leena Kolehmainen, Institut für Sprach- und Translationswissenschaften, Universität Turku, leena.kolehmainen[at]utu.fi

Herzlich grüßend
Leena Kolehmainen
Professorin, Deutsche Sprache, Institut für Sprach- und Translationswissenschaften, FIN-20014 Universität Turku