Artikkelipyyntö

Faravid 46/2018: ”Rauha – uusi alku?”

Käsitteen ”rauha” on määritelty merkitsevän suomen kielessä yleisellä tasolla sovinnon tilaa, sopua tai toisaalta häiriintymätöntä tilaa ja olosuhteita. Valtioiden välisissä suhteissa rauha taas mielletään ennen muuta sodan vastakohdaksi.

Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen Faravid-aikakauskirjan syksyn 2018 teemanumerossa ”Rauha – uusi alku?” tarkastellaan rauhan monia erilaisia merkityksiä ja muotoja menneisyydessä. Faravid on vertaisarvioitu ja Jufo 1 -luokiteltu historian ja arkeologian tutkimuksen julkaisu.

Haemme teemanumeroon kirjoituksia, joissa rauhan eri ilmenemismuotoja voidaan lähestyä sekä perinteisistä että uusista, ennakkoluulottomista näkökulmista. Mitä rauha on merkinnyt ja miten monin eri tavoin se on ilmennyt? Tavoitteena on rakentaa syksyn numerosta monipuolinen läpileikkaus rauhaan liittyvästä historiallisesta ja arkeologisesta tutkimuksesta.

Rauhan käsite ymmärretään tässä yhteydessä laveasti kulttuurien ja yhteiskunnan kannalta koko laajassa merkityksessään: sodan vastakohdan lisäksi yleisenä sovinnon ja sovun tilana. Kirjoittajien toivotaankin olevan innovatiivisia ja tarkastelevan rauhaa myös esimerkiksi sellaisten näkökulmien kuin yhteiskuntarauha, rauhan ideologia, sisäinen rauha, työrauha, naisrauha, rauhanturvaaminen jne. kautta.

Sodan, eripuran tai rauhattomuuden vastakohtana rauha nähdään myös tilan muutoksena. Kirjoituksissa voidaan pohtia esimerkiksi, onko rauhantilaan siirtyminen todella ”uusi alku”. Entä miten rauha suhteutuu sitä edeltäneeseen tai seuranneeseen rauhattomaan tilaan?

Valmiit artikkelikäsikirjoitukset pyydetään lähettämään toimitukselle () 1.6.2018 mennessä. Tarkemmat ohjeet kirjoittajille löytyvät osoitteesta http://pro.tsv.fi/pshy/ajankoh.htm.