Artikkelipyyntö

Faravid 51/2021

Faravid on Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys ry:n (PSHY) julkaisema vertaisarvioitu historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja, joka on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1977 lähtien. Nykyisin Faravid ilmestyy kahdesti vuodessa sekä painettuna versiona tilaajille että avoimena verkkojulkaisuna Tieteellisten seurain valtuuskunnan Journal.fi-palvelussa.

Faravidiin ovat tervetulleita historian ja arkeologian alaan liittyvät tutkimusartikkelit, katsaukset ja kirja-arviot ilman temaattisia rajoituksia. Faravid on vertaisarvioitu ja Jufo 1 -luokiteltu.

Julkaisukielet ovat suomi, englanti, saksa ja ruotsi. Muista kuin englanninkielisistä artikkeleista julkaistaan tiivistelmät englanniksi.

Kevään 2021 numeroon tarkoitetut valmiit artikkelikäsikirjoitukset pyydetään lähettämään toimitukselle viimeistään 1.12.2020. Käsikirjoitukset voi jättää joko Open Journals Systems -alustan kautta (yhteydenotot ongelmatilanteissa: ) tai sähköpostilla ().

Lisätietoja (mm. tarkemmat ohjeet kirjoittajille) osoitteesta https://faravid.journal.fi/.