Artikkelipyyntö

Faravid 53/2022

Faravid on Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys ry:n (PSHY) julkaisema vertaisarvioitu historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja, joka on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1977 lähtien. Nykyisin Faravid ilmestyy kahdesti vuodessa sekä painettuna versiona tilaajille että avoimena verkkojulkaisuna Tieteellisten seurain valtuuskunnan Journal.fi-palvelussa.

Faravidiin ovat tervetulleita historian ja arkeologian alaan liittyvät tutkimusartikkelit, katsaukset ja kirja-arviot ilman temaattisia rajoituksia. Faravid on vertaisarvioitu ja Jufo 1 -luokiteltu.

Julkaisukielet ovat suomi, englanti, saksa ja ruotsi. Kaikista artikkeleista julkaistaan tiivistelmät englanniksi.

Kevään 2022 numeroon tarkoitetut valmiit artikkelikäsikirjoitukset pyydetään lähettämään toimitukselle viimeistään 1.12.2021. Käsikirjoitukset jätetään Open Journals Systems -alustan kautta (yhteydenotot ongelmatilanteissa:).

Lisätietoja (mm. tarkemmat ohjeet kirjoittajille) osoitteesta https://faravid.journal.fi/.