Työpaikkailmoitus

Hae Kasvatus & Aika -lehden toimituskuntaan

Kasvatus & Aika hakee lisää jäseniä toimituskuntaansa!

Kasvatus & Aika on vuodesta 2007 ilmestynyt kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu. Monitieteinen Open Access -julkaisu on vakiinnuttanut asemansa arvostettuna ja korkeatasoisena kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna. Lehteä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, tieteellisiä katsauksia, ajankohtaispuheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Lisätietoa lehdestä: https://journal.fi/kasvatusjaaika

Lehden toimituskuntaan tarvitaan lisää jäseniä. Toimituskunnan jäsenet käsittelevät lehteen tarjottuja artikkeleita sekä osallistuvat ulkopuolisten referee-lukijoiden valintaan. Toimituskuntaan valitaan ensisijaisesti tohtoroituneita kasvatushistorian, historian tai kasvatuksen alan asiantuntijoita, mutta myös tohtoroitumaton voi tulla valituksi, jos hänellä on kokemusta julkaisuprosesseista. Toimituksen työkaluna on journal.fi-järjestelmä.

HAKEMUKSET 1.12.2020 mennessä:

Kirjoita lyhyt, korkeintaan puolen liuskan mittainen esittely itsestäsi sekä perustelu sille, miksi haet Kasvatus & Aika-lehden toimituskunnan jäseneksi. Aiempi toimituskokemus katsotaan ansioksi.

Hakemukset ja lisätiedot päätoimittajalta: