Työpaikkailmoitus

Hankekoordinaattori K.H.Renlundin museoon

K.H.Renlundin museo etsii kansainväliseen Youthful Heritage -hankkeeseen hankekoordinaattoria. Työ on osa-aikainen. Työtehtävä alkaa mahdollisimman pian ja päättyy 30.4.2022.

YOUTHFUL HERITAGE -hanke on alueiden välinen kansainvälinen hanke ja sitä toteuttavat yhteistyössä K.H.Renlundin museo ja Rieska-Leader ry sekä puolalaiset Trakt Piastów, LAG ”Wrota Wielkopolski” ja LAG ”Z nami warto” ja romanialaiset Csík Leader sekä Asociatia Grupul de Actiune Locala, Dealurile Tirnavelor Leader-ryhmät. Lisäksi hankkeen partnerit Suomessa ovat Keskipiste- ja Pirityiset Leader-ryhmät.

Youthful Heritage ? hankkeen tavoitteena on antaa alueen nuorille mahdollisuus osallistua kulttuuriperintöä ylläpitäviin toimijoihin ja tapahtumiin sekä antaa heidän ideoida sisältöjä uudelle sukupolvelle sopivaksi. Hankkeessa toimitaan kahdella tasolla, kulttuuriperinnön kanssa toimivat organisaatiot vaihtavat parhaat käytännöt nuorten osallistamisesta keskenään ja luovat uudet menetelmät yhdessä työpajoissa. Myös nuorille järjestetään omia työpajoja, joissa he voivat tutustua eri maiden kulttuuriperintökohteisiin ja luoda uusia tapoja niiden uudistamiseksi. Hanke toteutetaan kolmen maan kesken kansainvälisenä kehittämishankkeena, Suomi, Puola ja Romania.

Hankekoordinaattorin tehtävänä on hankkeen tarkempi sisällönsuunnittelu, yhteydenpito kulttuuri- ja kulttuuriperintöyhteisöihin, työpajojen ja tapahtumisen suunnittelu ja toteutus yhteistyökumppaneiden kanssa. Työhön sisältyy matkustamista kansainvälisten hankekumppaneiden tapaamisiin Puolaan ja Romaniaan ja lisäksi työ sisältää hankehallinnointia.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulutusta, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa suomen ja englannin kielellä sekä monipuolisia viestintävalmiuksia. Osaaminen kulttuuriperintöalalta sekä projektiluonteisista tehtävistä katsotaan eduksi. Koska hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluu yhteistyö useiden eri toimijoiden ja eri-ikäisten toimijoiden kanssa, hakijalla tulee olla erittäin hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi oma-aloitteisuus ja itseohjautuva työote ovat tehtävien onnistuneen hoitamisen kannalta välttämättömiä ominaisuuksia.

Hankekoordinaattorilla on oltava mahdollisuus ulkomaanmatkoihin hankekumppaneiden kanssa ja lisäksi B-ajokortti on välttämätön. Työpaikka sijaitsee Kokkolassa, K.H.Renlundin museon toimistolla. Työskentelyalueena Suomessa on Rieska-Leader ry:n, Keskipiste ry:n ja Pirityiset ry:n toimialueet.

Hankekoordinaattorin palkka 80 % työajalla on 2000/kk. Palkkauksessa sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.
Hakemukset osoitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -sivun kautta.

Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen:
K.H.Renlundin museo
Vingenkatu 18 A, 67100 KOKKOLA.
Kirjekuoreen merkintä Hankekoordinaattori. Hakemukseen tulee liittää CV.
Hakemuksia ei palauteta.
Hakuaika päättyy 19.5.2020, klo 16:00.

Lisätietoja:
maakunta-amanuenssi Pirkko Järvelä museotoimenjohtaja Kristina Ahmas
044 7809 758                                                                 044 780 9574
<mailto:>                                              kristina.ahmas@kokkola.f