Artikkelipyyntö

Hiphop-Suomessa -seminaari

HIPHOP SUOMESSA -seminaari Helsingissä 4.-5.5.2017
 
Tutkijaverkosto Hiphop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet kutsuu tutkijoita, maisterivaiheen opiskelijoita ja hiphop-kulttuurin eri toimijoita Helsingissä Tieteiden talolla 4.-5. toukokuuta 2017 järjestettävään suomenkieliseen, suomalaista hiphopia käsittelevään seminaariin.
 
Hiphop vaikuttaa suomalaiseen kulttuuriin jo neljättä vuosikymmentään. Hiphop kattaa sanallisia, musiikillisia, kuvataiteellisia ja kehollisia ilmaisun muotoja, jotka ovat alun perin kehittyneet virallisten yhteyksien ulkopuolisena katukulttuurina. Kaikki nämä osa-alueet ovat tänä päivänä Suomessa sekä omaehtoista kulttuuritoimintaa, osa valtiollisesti tuettujen koulutusinstituutioiden opetustointa että valtavirtakulttuuria. Seminaarin tarkoituksena on kartoittaa suomalaisesta hiphopista tehtyä tutkimusta sekä edistää kriittistä keskustelua hiphop-kulttuurin poliittisista, yhteiskunnallisista, taloudellisista ja taiteellisista ulottuvuuksista ja vaikutuksista Suomessa.
 
Pyydämme seminaariin puheenvuoroja erityisesti seuraavista teemoista:
– suomihiphopin monikulttuurisuus, ylirajaisuus ja intersektionaalisuus
– hiphopin eri ilmaisumuodot ja moniaistisuus
– aitouden ja autenttisuuden teemat suomi-hiphopissa
– hiphop nuorisotyössä ja hiphopin pedagoginen ulottuvuus
 
Yllämainittujen teemojen ohella seminaari on avoin kaikille suomalaista hiphopia analyyttisesti tarkasteleville puheenvuoroille. Esitelmän pituus on 20 min + 10 min keskustelulle. Toivotamme tervetulleeksi myös vaihtoehtoiset esitelmämuodot (esim. dokumenttielokuva).
 
Osallistuaksesi Hiphop Suomessa -seminaariin lähetä 3.4.2017 mennessä enintään 250 sanan pituinen esitelmäehdotus yhteystietojesi kanssa osoitteeseen . Hyväksymisestä seminaariin ilmoitamme 10.4.2017 mennessä.
 
Seminaarin järjestää vuonna 2014 perustettu tutkijaverkosto Hiphop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet, joka on Nuorisotutkimusseuran itsenäinen alaverkosto. Verkosto tarjoaa poikkitieteellisen keskustelufoorumin hiphop-tutkijoille oppialasta ja uran vaiheesta riippumatta, ja sen tarkoituksena on koota ja kartoittaa Suomessa tehtävää hiphop-tutkimusta sekä edistää vuorovaikutusta tutkijoiden, artistien ja muiden hiphop-kulttuurin toimijoiden kesken. Seminaari järjestetään Koneen Säätiön apurahan tuella.
 
Jos tarvitset lisätietoja tai haluat tulla vain kuuntelemaan seminaariesityksiä, ota yhteyttä osoitteeseen:    

 Hiphop-Suomessa tutkimusverkoston puolesta,

Inka Rantakallio

Doctoral candidate
Musicology, School of History, Culture and Arts Studies
University of Turku, Finland
Mobile phone: +358 40 825 1037
Email: