Työpaikkailmoitus

Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja 2016-2020

Historiallinen Aikakauskirja on Suomen Historiallisen Seuran ja Historian Ystäväin Liiton julkaisema tieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa. Aikakauskirja on samalla Historian Ystäväin liiton jäsenlehti. Sen levikki on noin 1 600 kappaletta. Lehteä tilaavat sekä alan ammattilaiset että historian harrastajat.

Historiallisen Aikakauskirjan
Päätoimittajan

tehtävä julistetaan haettavaksi 1.1.2016 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Päätoimittajaksi voidaan valita Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäsen, ja kyseessä on sivutoimi. Päätoimittajan valitsee Aikakauskirjan hallitus, joka voi tarpeen vaatiessa kutsua tehtävään myös henkilön, joka ei ole sitä hakenut määräaikaan mennessä.
Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijan lyhyt näkemys toimituslinjastaan. Hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään perjantaina 15.5.2015 mennessä sähköpostitse Historiallisen Aikakauskirjan hallituksen sihteerille Raimo Parikalle .  

Lisätietoja antavat Historiallisen Aikakauskirjan hallituksen puheenjohtaja Janne Virkkunen,  tai  päätoimittaja Marko Lamberg,