Artikkelipyyntö

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 4/2019: Puutarhat ja luonto

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 4/2019: Puutarha ja luonto

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 4/2019, Puutarha ja luonto, tarkastelee puutarhoja ja ihmisen muokkaamaa luontoa erilaisista näkökulmista eri aikakausina. Puutarhoilla, puistoilla ja muulla ihmisen muokkaamalla luonnolla on ollut tärkeä merkitys kautta vuosisatojen, vaikka niiden merkitykset ja konkreettiset muodot ovat vaihdelleet.

Teemanumerossa tavoitteena on luoda katsaus puutarhoihin ja luontoon kohdistuvaan ajankohtaiseen historiantutkimukseen. Puutarhoja on Suomessa tutkittu pitkään etenkin tyylihistoriallisesti, mutta viime vuosina puutarhahistoriaa on tutkittu myös uudenlaisista näkökulmista ja teemanumerossa toivotaankin uusia avauksia puutarhojen tutkimukseen liittyen. Puutarhojen tutkimukselle tyypillistä on ollut tieteidenvälisyys ja teemanumeroon ehdotettavat artikkelit voivat kernaasti hyödyntää monitieteisiä lähestymistapoja.

Artikkelit voivat käsitellä puutarhoja, puistoja ja ihmisen muokkaamaa luontoa yhtä lailla maaseudulla kuin kaupungissa. Puutarhoja ja luontoa voidaan tarkastella esimerkiksi talouden, kuluttamisen, sukupuolen, aistien ja tunteiden näkökulmasta. Tekstit voivat käsitellä puutarhoja ja luontoa sekä materiaalisina ympäristöinä että niihin liittyvien muistojen, merkitysten, kokemusten, toiveiden ja ideologioiden kautta. Artikkelit voivat käsitellä myös puutarhaa ja luontoa kirjoitettuna ja kuvattuna.

Noin 500 sanan mittaiset artikkelien abstraktit ja korkeintaan yhden sivun pituinen kirjoittajaesittely pyydetään lähettämään teemanumeron toimittajille Johanna Ilmakunnakselle () ja Laura Yli-Seppälälle ()

1.3.2018 mennessä.

Teemanumeron artikkelit valitaan abstraktien pohjalta. Valinnoista ilmoitetaan 15.4.2018 mennessä. Artikkelit lähetetään teemanumeron toimittajille 15.12.2018 mennessä, minkä jälkeen artikkelit vertaisarvioidaan. Lopulliset, vertaisarviointien ja toimittajien palautteen perusteella viimeistellyt artikkelit palautetaan toimittajille 31.8.2019 mennessä. Teemanumero ilmestyy joulukuussa 2019.