Työpaikkailmoitus

Historian professorin tehtävä, Tampereen yliopisto

Historian professori (alana suomalaisen yhteiskunnan historia)

Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä, historian tutkinto-ohjelmassaon haettavana historian professorin tehtävä 1.8.2015 lukien toistaiseksi. Tehtävä alana on suomalaisen yhteiskunnan historia.

Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa ja edistää alansa opetusta, seurata tieteen tai taiteen kehitystä alallaan sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistyöhön.

Tampereen yliopiston professorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta.

Tehtävän palkkaus on yliopistojen palkkausjärjestelmän mukainen. Alustava vaativuustaso on opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tason 9 mukainen. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Tehtävässä käytetään 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää viimeistään 9.10.2014 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla).

Tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakuprosessista käyvät ilmi tehtäväntäyttösuunnitelmasta.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, julkaisuluettelo, selvitys opetusansioista ja lyhyt kuvaus tutkimustoiminnasta. Ohjeet yksikön sivuilla: http://www.uta.fi/yky/palvelut/tehtavat/ohjeet.html

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Professori Kari Teräs, puh: 050 318 6149; kari.teras(at)uta.fi

Johtaja Risto Kunelius, puh: 040-190 4085; risto.kunelius(at)uta.fi

Hallintopäällikkö Paula Järvenpää, puh: 040-190 1390; paula.k.jarvenpaa(at)uta.fi