Työpaikkailmoitus

Historian yliopistonlehtori (tenure track), Tampereen yliopisto

Historian yliopistonlehtori (tenure track) / University Lecturer in history (tenure track)

below In English

Tampereen yliopisto on avoin ja aktiivinen yhteiskunnallisen perinteensä tunteva yliopisto. Sen profiilissa korostuvat yhteiskunnan ja terveyden monialainen tutkimus ja opetus. Tampereen yliopistossa on tutkinto-opiskelijoita noin 16 000 ja henkilökuntaa noin 2 200.

Tampereen yliopisto on ottanut käyttöön vakinaistamispolkujärjestelmän (tenure track), jolla se täydentää neliportaista uramallia. Tavoitteena on rekrytoida ja sitouttaa Tampereen yliopistoon akateemiselle uralle motivoitunutta ja kyvykästä opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Vakinaistamispolulle rekrytoitavalla on mahdollisuus edetä kyseisen tieteenalan toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä historian tutkinto-ohjelmassa on haettavana historian yliopistonlehtorin tehtävä viisivuotiskaudeksi. Tehtävän ala on modernin ajan kansainvälinen historia.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa ja edistää alansa opetusta, seurata tieteen kehitystä alallaan sekä osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistoimintaan. Yliopistonlehtori antaa opetusta historian tutkinto-ohjelmassa.

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskartan tason 6 mukaisesti. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tampereen yliopiston rehtorille osoitettu hakemus tulee jättää viimeistään 16.10.2014 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla).

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, julkaisuluettelo, selvitys opetusansioista, tutkimussuunnitelma sekä luettelo enintään viidestä (5) julkaisusta, jotka hakija haluaa otettavan huomioon mahdollisessa asiantuntija-arvioinnissa. Julkaisut pyydetään toimittamaan myöhemmin erikseen. Ohjeet yksikön sivuilla.

Tehtäväntäyttösuunnitelmasta käyvät ilmi tarkemmat tiedot tehtävästä ja sen täyttämisestä.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Professori Marjaana Niemi, puh: 040 190 4092; marjaana.niemi(at)uta.fi

Johtaja Risto Kunelius, puh: 040-190 4085; risto.kunelius(at)uta.fi

Hallintopäällikkö Paula Järvenpää, puh: 040-190 1390; paula.k.jarvenpaa(at)uta.fi

—————

University lecturer in history (tenure track)

The University of Tampere in Finland is an open and active university that is conscious of its social roots. Its profile accentuates the university’s multifaceted research and education on society and health. There are about 16,000 degree students and 2,200 staff at the University of Tampere.

The university has implemented a tenure track system and uses it to complement the four-stage research career model. The aim is to recruit and commit motivated and skilled teaching and research staff to an academic career at the University of Tampere. A person recruited in the tenure track has the opportunity to advance to the position of a professor in her or his field of science. The professor’s post in for an indefinite period of time.

Applications are now invited for a tenure track appointment to a university lecturership in history in the Degree Programme in History at the School of Social Sciences and Humanities. The field of the task is international history in the modern era. The successful applicant will be appointed for a fixed term of five years.

The job of the university lecturer is to carry out and supervise scientific research, to provide and promote instruction in her or his own field, to keep track of the developments in her or his field of science and to participate in the interaction with society and international cooperation in the field. The university lecturer is expected to teach in the Degree Programme in History. The language of teaching can also be English.

A person appointed university lecturer must hold an appropriate doctoral degree, a track record of independent scientific research and the ability to provide high-quality, research-based instruction.

The remuneration of the post is based on the level 6 of the job-related salary element for teaching and research personnel in the salary system of the Finnish universities, at present EUR 3313 per month. In addition, a personal salary element based on personal performance is paid, which is at most 46,3 % of the job-related salary element. Applications should be addressed to the Rector of the University of Tampere. The closing date for applications is at 15:45 (Finnish time) on 16 October 2014. The application is to be submitted using the electronic form of the University of Tampere (please see the link below Apply for this position/Jätä hakemus).

The position is subject to a four month trial period.

The application should be sent with curriculum vitae, a list of publications, an account of teaching merits, a research plan and a list of at the most five (5) publications which the applicant wishes to submit for consideration in the possible expert review. All application documents should be in English. The publications are to be submitted as requested later on.

Further instructions can be found on the homepage of School of Social Sciences and Humanities. More information about the post and how it is to be filled can be found in the recruitment plan.

Further information is given by:

Professor Marjaana Niemi, tel: +358 40 190 4092; marjaana.niemi(at)uta.fi

Dean Risto Kunelius, tel: +358 40 190 4085; risto.kunelius(at)uta.fi

Head of Administration Paula Järvenpää, tel: +358 40 190 1390; paula.k.jarvenpaa(at)uta.fi