Tutkimuspyyntö

Historiantutkijoiden haastatteluja väitöstutkimukseen

Miten historian asiantuntijaksi kehitytään? Etsin haastateltavia väitöstutkimustani varten ja haastattelisin erittäin mielelläni juuri sinua. Haastattelussa käsitellään kehitystäsi historioitsijaksi, työtäsi historiatieteen parissa sekä näkemyksiäsi historiantutkimuksesta.

Teen kasvatustieteen väitöstutkimustani historiaan liittyvän asiantuntijuuden kehittymisestä prof. Arja Virran ohjauksessa ja työskentelen tohtorikoulutettavana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Tärkeä osa tutkimukseni aineistosta koostuu ammattihistorioitsijoiden haastatteluista. 

Etsin haasteltavaksi sekä tutkijanuransa varhaisemmissa vaiheissa työskenteleviä henkilöitä että kokeneempia tutkijoita, jotka ovat: 
1) suomenkielentaitoisia ja
2) historia-aineen tohtorintutkinnon historiassa suorittaneita henkilöitä, jotka
3) ovat olleet, tai ovat parhaillaan, tekemisissä myös yliopisto-opetuksen kanssa.

Haastattelu kestää arviolta reilun tunnin. Tavoitteenani on toteuttaa suurin osa haastatteluista touko- ja kesäkuun aikana. Aineiston käsittely ja raportointi tullaan toteuttamaan anonyymisti.

Olen kiitollinen kaikista yhteydenotoista. Haastatteleminen onnistuisi helpoiten Turussa tai Helsingissä, mutta myös muut järjestelyt ovat mahdollisia. Voimme sopia tarkemman ajankohdan ja paikan sähköpostitse tai puhelimitse (yhteystietoni alla). Annan mieluusti myös lisätietoa haastattelusta ja tutkimuksestani.

Ystävällisesti,

Mikko Kainulainen
Tohtorikoulutettava, KM
Turun yliopisto
Opettajankoulutuslaitos
Puh. 040 534 5795

www.expertiseinhistory.com