Artikkelipyyntö

Historiska och litteraturhistoriska studier, Call for Papers

Call for Papers, HISTORISKA OCH LITTERATURHISTORISKA STUDIER 92 (2017)

Vi tar emot artikel- och essäförslag till Svenska litteratursällskapets
i Finland (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS)
som 2017 utkommer med volym nr 92.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar och essäer i historia och
litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland.
Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna
bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller
engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

I HLS 92 uppmärksammar vi särskilt bidrag inom temana ”litteraturen och samtiden” samt ”Finlands 1900-tal”. Därtill beaktar vi bidrag som faller utanför dessa huvudteman.

Vi anhåller om korta, fritt formulerade artikel- och essäförslag senast
den 16 september till redaktörernas e-postadresser (se nedan). Sista inlämningsdag för de färdiga vetenskapliga artiklarna är den 31 oktober och för essäerna den 30 november 2016.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se
http://www.sls.fi/sites/default/files/hls_skribentanvisningar.pdf eller
kontakta SLS förlag, tfn 09-61 87 77.

Vänliga hälsningar,

redaktionen för HLS 92 (2017)

Jennica Thylin-Klaus,
Martin Welander,