Artikkelipyyntö

Hybris hakee kirjoittajia Suomi-teemanumeroon

Tiedelehti Hybriksen numeron 3/2016 teema on ”Suomi”.

Vuonna 2017 Suomen tasavalta juhlistaa 100-vuotista olemassaoloaan, mutta syntyikö “Suomi” vuoden 1917 itsenäistymisen myötä vai ulottuvatko juuret syvemmälle? Mitkä tapahtumat ovat olleet merkittäviä Suomen ja suomalaisuuden synnyssä ja miksi? Millaisten symbolien ja tabujen varaan tämän pohjoisen kansan itseymmärrys rakentuu? Kansallisuutta voi tarkastella myös esimerkiksi perimän kautta – jos geeneihin katsotaan, onko yhtä suomalaista kansaa edes olemassa? Miten yhteiskunnan monikulttuuristuminen on muuttanut ja muuttaa Suomea tulevaisuudessa? Miten Suomi näyttäytyy ulkomaalaisen, maahanmuuttajan tai kauan muualla eläneen paluumuuttajan silmin? Millainen on maamme imago ja miten sitä on rakennettu eri aikoina? 1900-luvun alun vilkas kansalaisjärjestötoiminta ammattimaistui vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla, ja samalla hyvinvointivaltio otti vastuulleen kansalaisyhteiskunnan toimintoja. Halutaanko tätä kehitystä nyt viedä päinvastaiseen suuntaan? Missä kulkevat valtion ja kansalaisyhteiskunnan ja toisaalta vapaaehtoissektorin ja yritystoiminnan väliset rajat tulevaisuuden Suomessa? Entä mikä on Suomen tuleva sijainti maailmantaloudessa, keskus vai periferia? Millä sektoreilla Suomi on kilpailukykyinen vai onko se ollenkaan? Rikkoiko lama Suomen lopullisesti? Onko Suomi valmis, matkalla johonkin vai jo menetetty? Mitä “Suomi” oikeastaan on, ja keille se kuuluu, jos kenellekään?

Teema on tarkoitettu vapaasti tulkittavaksi. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään 28.9. osoitteeseen sopanen.t.matleena(a)student.uta.fi. Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset viikon 39 aikana. Mukaan valittujen tekstien deadline on 16.11. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittajilla on vielä viikko aikaa muokata tekstejään annetun palautteen pohjalta. Artikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita.

Hybris on vapaaehtoispohjalta toimiva verkkolehti, jonka toimituskunnan jäseniä yhdistävät Tampereen yliopistossa suoritetut opinnot. Lehti tarjoaa julkaisufoorumin etenkin perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille, mutta tekstiään voi tarjota kuka tahansa tieteellisen kirjoittamisen konventiot taitava. Kolmesti vuodessa ilmestyvän Hybriksen tuoreimman numeron (2/2016) teemana oli ”Ennakkoluulo”. Tähän ja aiempiin numeroihin voi tutustua osoitteessa http://www.hybrislehti.net/.