Työpaikkailmoitus

Intendentti Suomen kansallismuseon rahakammioon

Haemme Suomen kansallismuseon Kokoelmat ja tutkimus -yksikköön

INTENDENTTIÄ

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.12.2021 – 10.10.2022.

Yksikkö vastaa Suomen kansallismuseon kokoelmista, niiden kartuttamisesta ja tutkimuksesta sekä käytettäväksi saattamisesta. Kokoelmat sisältävät 550 000 esinettä ja ne käsittävät historialliset kokoelmat, rahakammion kokoelmat, kansatieteelliset kokoelmat, itsenäisyyden ajan kokoelmat, suomalais-ugrilaiset kokoelmat, yleisetnografiset kokoelmat sekä Suomen Merimuseon kokoelmat.

Intendentti vastaa Suomen kansallismuseon rahakammion kokoelmien hallinnasta ja kartuttamisesta, Suomessa tehdyistä rahalöydöistä sekä osallistuu näyttely-, julkaisu- ja tutkimustoimintaan erityisvastuualueenaan rahat ja rahalöydöt sekä setelit ja rahakammion kunniamerkit sekä mitalit.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa pääaineena arkeologia ja sivuaineena muu ns. museoaine, hyvää perehtyneisyyttä numismatiikkaan ja rahakammion muuhun toimialueeseen sekä museoalan työkokemusta erityisesti kokoelmienhallintatehtävissä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä organisoida ja hallinnoida kokoelmia sekä vastata Suomessa tehdyistä rahalöydöistä ja niihin liittyvistä päätöksistä, hyvää yhteistyö- ja projektinhallintakykyä sekä valmiutta kehittää kokoelmienhallintaa ja kokoelmien digitaalista saavutettavuutta. Tehtävä edellyttää itsenäistä työotetta ja kykyä toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa suhteessa työyhteisöön.

Hae viimeistään 29.9.2021 klo 15.00

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki