Työpaikkailmoitus

Intendentti, vastuualueena rakennustutkimus, Kuopion kulttuurihistorialliseen museoon

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo vastaa kaupungin omistamista kulttuurihistoriallisista museoista ja niiden kokoelmista sekä toimii Pohjois-Savon maakuntamuseona.

Museo tallentaa, tutkii ja välittää tietoa Pohjois-Savon ja erityisesti Kuopion esihistoriasta, historiasta, kansanelämästä ja muusta kulttuurihistoriasta. Kulttuuriympäristön vaalimista koskevan yhteistyösopimuksen työnjaon mukaisesti museo huolehtii arkeologiseen kulttuuriperintöön ja rakennusperintöön liittyvistä viranomaistehtävistä toiminta-alueellaan.

Etsimme vakituiseen työsuhteeseen intendenttiä, jonka vastuualueena on rakennustutkimus. Intendentti vastaa rakennustutkimuksen toiminnasta Museoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti maakuntamuseon alueella. Hän osallistuu museon kokoelma-, tutkimus- ja näyttelytoimintaan, verkkopalveluiden, julkaisujen ja muiden museotuotteiden sisällöntuotantoon ja toteuttamiseen yhteistyössä muun henkilökunnan sekä museon yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tehtävään vaaditaan museoalan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta rakennustutkijan vastaavista tehtävistä ja/tai kulttuurihistoriallisen museoalan työkokemusta.  Tehtävässä edellytetään vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä ja hyvää kirjallista sekä suullista ilmaisutaitoa. Eduksi katsotaan kokemus rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvissä asiantuntijatehtävissä, Pohjois-Savon alueen tuntemus sekä voimassaoleva ajokortti.

Tarkemmat tiedot ja haku

Hakuaika päättyy 31.5.2018 ja tehtävä täytetään 11.6.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa museonjohtaja Merja Heiskanen +358447182611 <mailto:>