Työpaikkailmoitus

Joensuun museoihin haetaan arkeologia

Joensuu on yli 76 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki. Joensuun museot, Pohjois-Karjalan museo ja Joensuun taidemuseo, ovat kulttuuriperintöä laajalaisesti tarkasteleva kulttuuriympäristöviranomainen ja yksi tulevista alueellisista vastuumuseoista. Museot tarjoavat mielenkiintoisen työympäristön keskellä Joensuun kaupunkia.

Pohjois-Karjalan museoon perustetaan kulttuuriympäristötiimi, johon palkataan jo työsuhteessa olevan maakuntamuseo-amanuenssin lisäksi arkeologi ja rakennettuun kulttuuriympäristöön erikoistunut asiantuntija.

ARKEOLOGI

Tule mukaan joukkoomme tutkimaan Pohjois-Karjalan esihistoriaa! Pohjois-Karjalan alueelta on mannerjää vetäytynyt ensimmäisenä maassamme. Viime vuosien aikana on maakunnan alueelta tehty runsaasti uusia mielenkiintoisia ja merkittäviä esihistoriallisia löytöjä.

Arkeologin tehtäviin kuuluu viranomaistyönä maankäytön ja kaavoituksen suunnitteluhankkeiden arviointi yhdessä tiimin muiden asiantuntijoiden ja museonjohtajan kanssa, lausuntojen valmistelu, maastotarkastukset, rekisterien ylläpito sekä muut kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön hoitoon ja suojeluun liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät. Työkuvaan kuuluu myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena arkeologia, ja riittävä perehtyneisyys ja kokemus arkeologisesta tutkimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä arkeologiseen perintöön, sen hoitoon ja suojeluun sekä hyviä neuvottelutaitoja ja kykyä toimia tiimissä. Suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito on välttämätön sekä muu laaja kielitaito katsotaan eduksi. Paikkatieto-osaaminen ja alan tietojärjestelmien tuntemus katsotaan eduksi. Lisäksi eduksi katsotaan jokin museoaine tutkinnon sivuaineena, esim. kulttuurihistoria, kansatiede, taidehistoria tai museologia. Työtehtävien hoitaminen edellyttää ajokorttia.

Tehtävä täytetään, mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Joensuun museoille alueellisen vastuumuseon aseman.

Palkkaus kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan, tehtäväkohtainen palkka on kummassakin tehtävässä 2 682,54 euroa kuukaudessa.

Tehtävissä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus.

Tehtävä täytetään 02.01.2020. Työpaikkamme ovat savuttomia.

Hakuaika tehtävään päättyy maanantaina  4.11.2019 klo 15.00. Haastattelun ajankohta on torstai 14.11.2019.

Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.joensuu.fi/rekrytointi, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake.

Lisätietoja tehtävistä antaa virka-aikana museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen.